Eitminiskiu-gimnazija-back

Maitinimo organizavimas

Maitinimo paslaugas Eitminiškių gimnazijai teikia UAB „Rojaus obuoliai“.

MAITINIMO KAINOS nuo 2022-01-01

2-3 metų amžiaus vaikams

Pusryčiai 0,57 Eur

Pietūs 0,90 Eur

Vakarienė 0,53 Eur

4-7 metų amžiaus vaikams

Pusryčiai 0,63 Eur

Pietūs 1,00 Eur

Vakarienė 0,57 Eur

Mokiniams ir gimnazijos darbuotojams

Pusryčiai 1,32 Eur

Pietūs 2,46 Eur

Nemokamas maitinimas 6-10 metų amžiaus mokiniams

Pusryčiai 1,14 Eur

Pietūs 2,28 Eur

Nemokamas maitinimas nuo 11 metų amžiaus ir vyresniems mokiniams

Pusryčiai 1,32 Eur

Pietūs 2,46 Eur

Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas

https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/listing?date_from=2020-01-24&date_till=2020-01-24&text=D%C4%97l+mokini%C5%B3+nemokamo+maitinimo&submit_lawacts_search

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą mokyklose, kuriose švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko teises ir pareigas, nustatymo tvarkos aprašas

https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/listing?date_from=2020-06-19&date_till=2020-06-19&text=D%C4%97l+atlyginimo+dyd%C5%BEio+u%C5%BE+vaik%C5%B3&submit_lawacts_search