Eitminiskiu-gimnazija-back

KARJEROS SPECIALISTŲ TINKLO VYSTYMAS


Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio
orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo,
profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.
Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros
konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros
specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo
mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo
įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant
ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.
Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės
lėšomis.

Skip to content