Eitminiskiu-gimnazija-back

Mokinių taryba

Gimnazijoje nuolat veikia Gimnazijos mokinių taryba. Jos narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę nustato Gimnazijos vadovas. Mokinių tarybos nariai yra klasių susirinkimų išrinktiatstovai. Vadovauja mokinių tarybos narių išrinktas pirmininkas. Mokinių tarybos veiklą koordinuoja Gimnazijos direktoriaus paskirtas mokytojas. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl ugdymoorganizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Gimnazijos vadovo teikiamus klausimus ,deleguoja narius į Gimnazijos tarybą.