Eitminiskiu-gimnazija-back

Mokinių taryba

Gimnazijoje nuolat veikia Gimnazijos mokinių taryba. Jos narių skaičius ir veiklos kadencijos trukmė nustatoma Gimnazijos vadovo patvirtintame Mokinių tarybos darbo reglamente. Gimnazijos mokinių tarybos nariai yra klasių susirinkimų išrinkti atstovai. Gimnazijos mokinių tarybai vadovauja mokinių tarybos narių išrinktas pirmininkas. Gimnazijos mokinių tarybos veiklą koordinuoja Gimnazijos vadovo paskirtas mokytojas. Gimnazijos mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Gimnazijos vadovo teikiamus klausimus, susitaria dėl Gimnazijos mokinių tarybos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Tarybą.

Skip to content