Eitminiskiu-gimnazija-back

Mokinių priėmimas

Informacija apie priėmimą į gimnaziją

Informacija apie priėmimą į gimnaziją

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-338, 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-470 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-522 „Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ informuojame, kad prašymai mokytis Eitminiškių gimnazijoje priimami nuo balandžio 15 d. iki gegužės 30 d. Papildomai prašymai į laisvas mokymo vietas pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas priimami nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 26 d.; pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 26 d.

Prašymai gali būti teikiami asmeniškai Eitminiškių gimnazijoje (Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.), elektroniniu paštu (vidurine@eitminiskes.vilniausr.lm.lt) arba registruotu laišku (Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., LT-15131 Vilniaus r. sav.) ir gimnazijoje registruojami Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ informuojame, kad prašymai mokytis gimnazijoje nuo 2020-09-01 karantino metu teikiami tik el. paštu arba registruotu laišku.

T3-326 Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono sav… (teisesakturegistras.lt)