Eitminiskiu-gimnazija-back

Pasiekimai

Eitminiškių gimnazija įteikė diplomą IIG klasės mokinei Inesai Rynkevič Eitminiškių gimnazijos I-IIG klasių rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje laimėjus I-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazija įteikė diplomą IIG klasės mokinei Emilijai Bartkevičiūtei Eitminiškių gimnazijos I-IIG klasių rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje laimėjus I-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazija įteikė diplomą IG klasės mokinei Anetai Kolesnikovaitei Eitminiškių gimnazijos I-IIG klasių rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje laimėjus II-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazija įteikė diplomą IIG klasės mokinei Danielei Michailovskytei Eitminiškių gimnazijos I-IIG klasių rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje laimėjus III-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėką IIG klasės mokinei Livetai Grunataitei už dalyvavimą Eitminiškių gimnazijos I-IIG klasių rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje.

Eitminiškių gimnazija įteikė diplomą IIG klasės mokiniui Gabrieliui Zulonui už dalyvavimą Eitminiškių gimnazijos I-IIG klasių rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje.

Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija įteikė padėkos raštą IIG klasės mokinei Inesai Rynkevič už dalyvavimą rusų (užsienio) kalbos mažojoje olimpiadoje.

Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija įteikė padėkos raštą IIG klasės mokinei Emilijai Bartkevičiūtei už dalyvavimą rusų (užsienio) kalbos mažojoje olimpiadoje.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijai ir dėkoja, kad prisijungėme ir organizavome pilietinę iniciatyvą „Pergalės šviesa“, skirtą paminėti Laisvės gynėjų dieną – Sausio 13-ąją. 2024 m. pilietiškumo akcijoje dalyvavo daugiau nei 1500 institucijų ir organizacijų.

Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus mokiniui Jonui Adamoniui laimėjusiam II vietą respublikiniame 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkurse „Kalėdų senelio maišas“ 2 klasių mokinių grupėje.

Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus mokytojai Audronei Misiūnaitei parengusiai II vietos laimėtoją respublikiniame 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkurse „Kalėdų senelio maiše“ 2 klasių mokinių grupėje.

Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 2 klasės mokiniui Nikitai Strachui už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkurse „Kalėdų senelio maiše“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“ įteikė padėkos raštą ikimokyklinio ugdymo mokytojai Ingai Baliukevič už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų virtualioje metodinių priemonių parodoje –  „KURIU IR DALINUOSI GERĄJA PATIRTIMI“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“ įteikė padėkos raštą ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjai Janinai Vobalis už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų virtualioje metodinių priemonių parodoje –  „KURIU IR DALINUOSI GERĄJA PATIRTIMI“.

Organizatoriai įteikė padėkos raštą „Smalsučių“ grupei už dalyvavimą Eitminiškių gimnazijos parodoje „Kalėdinė puokštė“.

Organizatoriai įteikė padėkos raštą „Saulės zuikučių“ grupei už dalyvavimą Eitminiškių gimnazijos parodoje „Kalėdinė puokštė“.

Organizatoriai įteikė padėkos raštą „Smurfų“ grupei už dalyvavimą Eitminiškių gimnazijos parodoje „Kalėdinė puokštė“.

Organizatoriai įteikė padėkos raštą „Bitučių“ grupei už dalyvavimą Eitminiškių gimnazijos parodoje „Kalėdinė puokštė“.

Organizatoriai įteikė padėkos raštą „Šnekučių“ grupei už dalyvavimą Eitminiškių gimnazijos parodoje „Kalėdinė puokštė“.

Organizatoriai įteikė padėkos raštą „Pelėdžiukų“ grupei už dalyvavimą Eitminiškių gimnazijos parodoje „Kalėdinė puokštė“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 2 klasės mokiniams už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 3 klasės mokiniams už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 4 klasės mokiniams už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bendrojo ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 3-4 jungtinei klasei ir mokytojai Jolitai Kuncevičienei už dalyvavimą devintajame šalies 1-4 klasių mokinių vokalinių ansamblių, chorų, festivalyje „Advento tyloje“.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bendrojo ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos muzikos mokytojai Aurelijai Gvozdinskienei už devintojo respublikinio 1-4 klasių mokinių vokalinių ansamblių, chorų, festivalio „Advento tyloje“ organizavimą.

Vilniaus universiteto botanikos sodas įteikė pažymėjimą Eitminiškių gimnazijos mokinei Vilniai Valiuškevičiūtei už dalyvavimą Vilniaus universiteto botanikos sodo konkurse ir pristatymą dviejų floristikos darbų parodoje „Dūzgiam Kalėdas sode!“.

Vilniaus universiteto botanikos sodas įteikė pažymėjimą Eitminiškių gimnazijos mokytojai Eglei Žalienei už mokinės paruošimą Vilniaus universiteto botanikos sodo floristikos konkurse ir parodoje „Dūzgiam Kalėdas sode!“ bei už dalyvavimą sodo edukacijos programoje.

Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla įteikė Eitminiškių gimnazijos muzikos mokytojai Aurelijai Gvozdzinskienei padėkos raštą už integruoto muzikos, šokio, dailės ir informacinių technologijų projekto-kūrybinių dirbtuvių „Advento glėbyje“ organizavimą.

Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla įteikė Eitminiškių gimnazijos pradinių klasių mokytojai Jolitai Kuncevičienei padėkos raštą už integruoto muzikos, šokio, dailės ir informacinių technologijų projekto-kūrybinių dirbtuvių „Advento glėbyje“ organizavimą.

Eitminiškių gimnazijos Mokinių tarybos koordinatorė įteikė padėkos raštą 7 klasės mokiniui Mindaugui Talalajevui už aktyvų dalyvavimą ir įsitraukimą akcijoje „Kamštelių vajus 2023“.

Eitminiškių gimnazijos Mokinių tarybos koordinatorė įteikė padėkos raštą 5 ir 8 klasių mokinėms Emilijai ir Brigitai Kiškovskajoms už aktyvų dalyvavimą ir įsitraukimą akcijoje „Kamštelių vajus 2023“.

Eitminiškių gimnazijos Mokinių tarybos koordinatorė įteikė padėkos raštą 3-4 klasių mokiniams už aktyvų dalyvavimą ir įsitraukimą akcijoje „Kamštelių vajus 2023“.

Tarptautinės istorinio teisingumo komisija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijai ir dėkoja už Tarptautinės tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios minėjimo organizavimą savo bendruomenėje. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – „Tolerancijos žibintas“. Džiaugiasi, kad sukurti Tolerancijos žibintai suteikė daugiau šviesos, vilties ir pozityvumo. Tarptautinė istorinio teisingumo komisija šios dienos minėjimą inicijuoja nuo 2003 metų.

Tarptautinės istorinio teisingumo komisija įteikė padėkos raštą mokytojai Elenai Boban ir dėkoja už Tarptautinės tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios minėjimo organizavimą savo bendruomenėje. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – „Tolerancijos žibintas“. Džiaugiasi, kad sukurti Tolerancijos žibintai suteikė daugiau šviesos, vilties ir pozityvumo. Tarptautinė istorinio teisingumo komisija šios dienos minėjimą inicijuoja nuo 2003 metų.

Mažeikių lopšelis-darželis „Delfinas“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Augustui Satkūnui už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo STEAM projekte „Ilgiausi gamtos karoliai“.

Mažeikių lopšelis-darželis „Delfinas“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Dariui Rynkevič už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo STEAM projekte „Ilgiausi gamtos karoliai“.

Mažeikių lopšelis-darželis „Delfinas“ įteikė padėkos raštą ugdytinei Gabrielei Misiūnaitei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo STEAM projekte „Ilgiausi gamtos karoliai“.

Mažeikių lopšelis-darželis „Delfinas“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Emiliui Palivodai už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo STEAM projekte „Ilgiausi gamtos karoliai“.

Mažeikių lopšelis-darželis „Delfinas“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Vincui Grinkevičiui už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo STEAM projekte „Ilgiausi gamtos karoliai“.

Mažeikių lopšelis-darželis „Delfinas“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Rapolui Ginotui už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo STEAM projekte „Ilgiausi gamtos karoliai“.

Mažeikių lopšelis-darželis „Delfinas“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Gabrieliui Giedraičiui už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo STEAM projekte „Ilgiausi gamtos karoliai“.

Mažeikių lopšelis-darželis „Delfinas“ įteikė padėkos raštą ugdytinei Augustei Dūdaitei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo STEAM projekte „Ilgiausi gamtos karoliai“.

Mažeikių lopšelis-darželis „Delfinas“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Vakariui Dumbrauskui už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo STEAM projekte „Ilgiausi gamtos karoliai“.

Mažeikių lopšelis-darželis „Delfinas“ įteikė padėkos raštą ugdytinei Emilijai Baranovskajai už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo STEAM projekte „Ilgiausi gamtos karoliai“.

Mažeikių lopšelis-darželis „Delfinas“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Benui Šoriui už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo STEAM projekte „Ilgiausi gamtos karoliai“.

Mažeikių lopšelis-darželis „Delfinas“ įteikė padėkos raštą ikimokyklinio ugdymo mokytojai Ingai Baliukevič už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo STEAM projekte „Ilgiausi gamtos karoliai“.

Mažeikių lopšelis-darželis „Delfinas“ įteikė padėkos raštą ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjai Janinai Vobalis už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo STEAM projekte „Ilgiausi gamtos karoliai“.

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokytojai Renatai Magilevičienei už mokinių komandos paruošimą respublikinei 7-ų klasių gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų viktorinai, skirtoje Žemės dienai bei Vilniaus 700-ųjų metinių paminėjimui „Globalios žemės problemos“.

Projekto organizatoriai įteikė diplomą mokinei Sandrai Papinigytei už aktyvų dalyvavimą projekte „Olimpinis mėnuo“ 2023 m.

Projekto organizatoriai įteikė diplomą mokinei Dianai Pašedo už aktyvų dalyvavimą projekte

„Olimpinis mėnuo“ 2023 m.

Projekto organizatoriai įteikė diplomą mokinei Lilijai Višumiskajai už aktyvų dalyvavimą projekte „Olimpinis mėnuo“ 2023 m.

Projekto organizatoriai įteikė diplomą mokinei Veronikai Šukevič už aktyvų dalyvavimą projekte

„Olimpinis mėnuo“ 2023 m.

Projekto organizatoriai įteikė diplomą mokinei Esterai Sinkevič už aktyvų dalyvavimą projekte

„Olimpinis mėnuo“ 2023 m.

Projekto organizatoriai įteikė diplomą mokinei Saulei Aleksiejūnaitei už aktyvų dalyvavimą projekte „Olimpinis mėnuo“ 2023 m.

Projekto organizatoriai įteikė diplomą mokytojai Kristinai Pakultinytei už aktyvų dalyvavimą projekte „Olimpinis mėnuo“ 2023 m.

Projekto organizatoriai įteikė padėkos raštą mokiniui Adrianui Voitkevič už aktyvų dalyvavimą projekte „Olimpinis mėnuo“ 2023 m.

Projekto organizatoriai įteikė padėkos raštą mokiniui Martynui Gurskiui už aktyvų dalyvavimą projekte „Olimpinis mėnuo“ 2023 m.

Projekto organizatoriai įteikė padėkos raštą mokiniui Kšištofui Bogdanovič už aktyvų dalyvavimą projekte „Olimpinis mėnuo“ 2023 m.

Projekto organizatoriai įteikė padėkos raštą mokiniui Domui Gladyševui už aktyvų dalyvavimą projekte „Olimpinis mėnuo“ 2023 m.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Laurai Gindželytei už dalyvavimą Respublikinėje 5-8 klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje „Emocijų pasaulyje“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Gabrielei Perelyginai už dalyvavimą Respublikinėje 5-8 klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje „Emocijų pasaulyje“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Danielei Kruopytei už dalyvavimą Respublikinėje 5-8 klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje „Emocijų pasaulyje“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokytojai Elenai Boban už dalyvavimą Respublikinėje 5-8 klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje „Emocijų pasaulyje“.

„Savanoriai vaikams“ vadovė įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijai už finansinę paramą všĮ „Savanoriai vaikams“ įgyvendinamai iniciatyvai „Niekieno vaikai“. Jūsų paramos dėka galime užtikrinti, kad vaikai ligoninėse neliktų vieniši ir gautų visą jiems reikalingą emocinę paramą.

„Savanoriai vaikams“ vadovė įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriui už finansinę paramą všĮ „Savanoriai vaikams“ įgyvendinamai iniciatyvai „Niekieno vaikai“. Jūsų paramos dėka galime užtikrinti, kad vaikai ligoninėse neliktų vieniši ir gautų visą jiems reikalingą emocinę paramą.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius įteikė padėkos raštą 4 klasės mokinei Liepai Jučaitei Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų religinės poezijos konkurse „Viską paaukojau Marijai“ laimėjusiai I-ą vietą.

Šumsko pagrindinė mokykla įteikė padėkos raštą 8 klasės mokinei Adelinai Sofijai Sudenytei už dalyvavimą Religinės poezijos konkurse „Viską paaukojau Marijai“.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius įteikė padėkos raštą mokytojai Jolitai Kuncevičienei Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų religinės poezijos konkurse „Viską paaukojau Marijai“ laimėjusiai I-ą vietą.

Eitminiškių gimnazija įteikė diplomą 7 klasės mokiniui Karoliui Žilioniui Eitminiškių gimnazijos 5-8 klasių gamtos mokslų olimpiadoje laimėjus I-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazija įteikė diplomą 7 klasės mokiniui Kiprui Skebui Eitminiškių gimnazijos 5-8 klasių gamtos mokslų olimpiadoje laimėjus II-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazija įteikė diplomą 5 klasės mokinei Austinai Pulkaunikaitei Eitminiškių gimnazijos 5-8 klasių gamtos mokslų olimpiadoje laimėjus III-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazija įteikė diplomą 7 klasės mokiniui Danieliui Staniševskiui Eitminiškių gimnazijos 5-8 klasių gamtos mokslų olimpiadoje laimėjus III-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazija įteikė diplomą IIG klasės mokinei Emilijai Bartkevičiūtei Eitminiškių gimnazijos I-IIG klasių gamtos mokslų olimpiadoje laimėjus I-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazija įteikė diplomą IIG klasės mokinei Inesai Rynkevič Eitminiškių gimnazijos I-IIG klasių gamtos mokslų olimpiadoje laimėjus II-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazija įteikė diplomą IIG klasės mokiniui Gabrieliui Zulonui Eitminiškių gimnazijos I-IIG klasių gamtos mokslų olimpiadoje laimėjus III-ąją vietą.

Riešės gimnazija įteikė padėkos raštą mokytojai Renatai Laurinavičienei už kūrybingą pedagoginę veiklą, gerosios patirties sklaidą ir prasmingą bendradarbiavimą bei išradingumą, ugdant jaunuosius talentus dainos festivalyje „Skambantys lašiukai“.

Riešės gimnazija įteikė padėkos raštą mokytojai Sandrai Ušinskaitei už kūrybingą pedagoginę veiklą, gerosios patirties sklaidą ir prasmingą bendradarbiavimą bei išradingumą, ugdant jaunuosius talentus dainos festivalyje „Skambantys lašiukai“.

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus mokytojai Raimondai Liogytei už mokinių įkvėpimą, skaitmeninės, kūrybiškumo ir pažinimo kompetencijų ugdymą dalyvaujant respublikiniame konkurse-parodoje „Mano vasaros pasaka 2023“.

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus mokinei Amilijai Bučytei už kūrybiškumą, meninę saviraišką, už mažomis rankelėmis sukurtą kompiuterinį piešinį respublikiniam konkursui-parodai „Mano vasaros pasaka 2023“.

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus mokiniui Einorui Kašalynui už kūrybiškumą, meninę saviraišką, už mažomis rankelėmis sukurtą kompiuterinį piešinį respublikiniam konkursui-parodai „Mano vasaros pasaka 2023“.

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus mokiniui Lukui Tarasevičiui už kūrybiškumą, meninę saviraišką, už mažomis rankelėmis sukurtą kompiuterinį piešinį respublikiniam konkursui-parodai „Mano vasaros pasaka 2023“.

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus mokinei Radvilei Bausytei už kūrybiškumą, meninę saviraišką, už mažomis rankelėmis sukurtą kompiuterinį piešinį respublikiniam konkursui-parodai „Mano vasaros pasaka 2023“.

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus mokiniui Titui Kviliūnui už kūrybiškumą, meninę saviraišką, už mažomis rankelėmis sukurtą kompiuterinį piešinį respublikiniam konkursui-parodai „Mano vasaros pasaka 2023“.

Kauno rajono švietimo centras įteikė diplomą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus mokiniui Leonui Liaudanskui, respublikiniame pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkurse „Rieduliukas“, 6-8 metų amžiaus grupėje, fotografijų kategorijoje, laimėjusiam I vietą.

„KINGS“ Lietuva įteikė diplomą, kuriuo patvirtina, kad Eitminiškių gimnazija pasiekė puikių rezultatų mokinių neformaliojo ugdymo konkursuose ir yra viena iš 150 aktyviausių Lietuvos mokyklų KINGS olimpiadų 2023 m. pavasario semestre. Individualūs mokyklos pasiekimai: Eitminiškių gimnazija tapo viena iš TOP 50 mokyklų visoje Lietuvoje pagal mokinių, dalyvavusių KINGS pasaulio pažinimo olimpiados finale, skaičių. Eitminiškių gimnazija tapo viena iš TOP 20 mokyklų Vilniaus regione pagal mokinių, dalyvavusių KINGS matematikos olimpiados finale, skaičių. Eitminiškių gimnazija tapo viena iš TOP 5 mokyklų Vilniaus regione pagal mokinių, gavusių I žinių lygmenį patvirtinantį diplomą lietuvių kalbos olimpiados finale, skaičių. Aukšti mokyklos rezultatai – gabių ir aktyvių mokinių, apdovanotų diplomais, pasiekimas. KINGS olimpiadų finalistus mokykloje parengė: Audronė Misiūnaitė, Jolita Kuncevičienė, Kristina Pakultinytė.

Tarptautinės olimpiados „KINGS“ organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijai ir dėkoja, kad bendradarbiauja ir prisideda prie mokinius  motyvuojančios aplinkos kūrimo bei skatina jų papildomą domėjimąsi mokomaisiais dalykais.

Tarptautinės olimpiados „KINGS“ organizatoriai įteikė padėkos raštą Kristinai Pakultinytei ir dėkoja, kad puoselėja mokinių norą papildomai domėtis mokomaisiais dalykais ir padėjo mokiniams pasiruošti olimpiados finalui.

Tarptautinės olimpiados „KINGS“ organizatoriai įteikė padėkos raštą Jolitai Kuncevičienei ir dėkoja, kad puoselėja mokinių norą papildomai domėtis mokomaisiais dalykais ir padėjo mokiniams pasiruošti olimpiados finalui.

Tarptautinės olimpiados „KINGS“ organizatoriai įteikė diplomą ir patvirtina, kad Austėja Dragūnaitė dalyvavo „KINGS“ pasaulio pažinimo olimpiados finale ir pasiekė pirmąjį žinių lygmenį savo amžiaus grupėje.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 5 klasės mokiniui Ugniui Simonui Augūnui už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 5 klasės mokinei Laurai Gindželytei už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 6 klasės mokiniui Pijui Skebui už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 6 klasės mokiniui Kiprui Skebui už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 6 klasės mokiniui Danieliui Staniševskiui už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 6 klasės mokiniui Kostui Snitko už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 7 klasės mokinei Adelinai Sofijai Sudenytei už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 7 klasės mokinei Danielei Kruopytei už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 7 klasės mokinei Margaritai Bartkevič už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą IG klasės mokinei Emilijai Bartkevičiūtei už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą IG klasės mokinei Inesai Rynkevič už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokinei Tetianai Kubarych už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokinei Julitai Binderytei už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokinei Gabrielei Perelyginai už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokinei Agnieškai Stefanovič už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokinei Danielei Kruopytei už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokinei Adrianai Spiridovič už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokinei Anastasijai Aristarchovai už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokinei Brigitai Kiškovskajai už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokiniui Pijui Žemaičiui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokinei Emilijai Bartkevičiūtei už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokinei Akvilei Marcinkevič už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokiniui Aurimui Šavalinskui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokiniui Aurimui Binderiui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokiniui Ugniui Simonui Augūnui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokiniui Sauliui Jasaičiui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokiniui Pijui Skebui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokiniui Kiprui Skebui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokiniui Lukui Krasauskui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokiniui Kevinui Seliūginui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokiniui Karoliui Žilioniui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokiniui Justinui Bružui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokiniui Gabrieliui Zulonui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokiniui Danieliui Staniševskiui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokinei Andželikai Gasperovič už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokinei Adelinai Sofijai Sudenytei už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokiniui Mindaugui Godai už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokiniui Mantui Grendai už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė padėkos raštą mokiniui Aronui Boreikai už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė diplomą mokiniui Sauliui Jasaičiui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje ir užėmus I-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė diplomą mokiniui Kiprui Skebui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje ir užėmus I-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė diplomą mokiniui Danieliui Staniševskiui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje ir užėmus I-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė diplomą mokiniui Gabrieliui Zulonui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje ir užėmus I-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė diplomą mokiniui Ugniui Simonui Augūnui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje ir užėmus II-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė diplomą mokinei Andželikai Gasperovič už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje ir užėmus II-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė diplomą mokinei Adelinai Sofijai Sudenytei už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje ir užėmus II-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė diplomą mokiniui Mindaugui Godai už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje ir užėmus II-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė diplomą mokiniui Justinui Bružui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje ir užėmus III-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė diplomą mokiniui Kevinui Seliūginui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje ir užėmus III-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė diplomą mokiniui Pijui Skebui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje ir užėmus III-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė įteikė diplomą mokiniui Aronui Boreikai už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje ir užėmus III-ąją vietą.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokinei Adelinai Sofijai Sudenytei už aktyvų dalyvavimą socialinėje pilietinėje veikloje ir atsakingą pagalbą mokykloje.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokinei Danielei Kruopytei už aktyvų dalyvavimą socialinėje pilietinėje veikloje ir atsakingą pagalbą mokykloje.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokinei Brigitai Kiškovskajai už aktyvų dalyvavimą socialinėje pilietinėje veikloje ir atsakingą pagalbą mokykloje.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokiniui Kirilui Vinokurovui už aktyvų dalyvavimą socialinėje pilietinėje veikloje ir atsakingą pagalbą mokykloje.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokinei Adrianai Spiridovič už aktyvų dalyvavimą socialinėje pilietinėje veikloje ir atsakingą pagalbą mokykloje.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokinei Adelinai Sofijai Sudenytei už mokymosi pastangas ir dalyvavimą socialinėje pilietinėje veikloje mokykloje.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokinei Anastasijai Aristarchovai už mokymosi pastangas ir dalyvavimą socialinėje pilietinėje veikloje mokykloje.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokiniui Lukui Krasauskui už mokymosi pastangas ir dalyvavimą socialinėje pilietinėje veikloje mokykloje.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokiniui Eimantui Navickui už gerą lankomumą ir mokymosi pastangas mokykloje.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokiniui Ernestui Abramovui už gerą lankomumą ir mokymosi pastangas mokykloje.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokinei Danielei Kruopytei už aktyvų dalyvavimą spalvų savaitėje.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokiniui Sauliui Jasaičiui už labai gerą pamokų lankomumą 2022-2023 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokiniui Kevinui Seliūginui už labai gerą pamokų lankomumą 2022-2023 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokinei Laurai Gindželytei už gerą pamokų lankomumą 2022-2023 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokiniui Justinui Bružui už gerą pamokų lankomumą 2022-2023 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokinei Andželikai Gasperovič už gerą pamokų lankomumą 2022-2023 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokiniui Mindaugui Talalajevui už labai gerą pamokų lankomumą 2022-2023 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokiniui Danieliui Staniševskiui už gerą pamokų lankomumą 2022-2023 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokiniui Edvinui Šakaliui už gerą pamokų lankomumą 2022-2023 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokiniui Simui Vasilijavui už gerą pamokų lankomumą 2022-2023 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokiniui Aurimui Binderiui už gerą pamokų lankomumą 2022-2023 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokinei Akvilei Marcinkevič už gerą pamokų lankomumą 2022-2023 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokiniui Arnoldui Gasperovič už gerą pamokų lankomumą 2022-2023 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokinei Danielei Michailovskytei už labai gerą pamokų lankomumą 2022-2023 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokinei Livetai Grunataitei už labai gerą pamokų lankomumą 2022-2023 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokiniui Gabrieliui Zulonui už gerą pamokų lankomumą 2022-2023 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokinei Beatai Seniucytei už gerą pamokų lankomumą 2022-2023 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokiniui Emilijui Abramovui už gerą pamokų lankomumą 2022-2023 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokinei Kamilai Sinkevič už labai gerą pamokų lankomumą 2022-2023 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą mokinei Vaivai Martinkutei už labai gerą pamokų lankomumą 2022-2023 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja įteikė diplomą ugdytiniui Martynui Savickui 2023 m. sėkmingai baigus „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“ Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus „Žirniukų“ grupėje ir pasiruošus toliau eiti plačiu keliu į gėrio ir grožio pasaulį.

Eitminiškių gimnazijos ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja įteikė diplomą ugdytiniui Domui Žakevičiui 2023 m. sėkmingai baigus „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“ Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus „Žirniukų“ grupėje ir pasiruošus toliau eiti plačiu keliu į gėrio ir grožio pasaulį.

Eitminiškių gimnazijos ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja įteikė diplomą ugdytinei Ūlai Marcelei Trumpaitei 2023 m. sėkmingai baigus „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“ Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus „Žirniukų“ grupėje ir pasiruošus toliau eiti plačiu keliu į gėrio ir grožio pasaulį.

Eitminiškių gimnazijos ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja įteikė diplomą ugdytinei Sofijai Poderytei 2023 m. sėkmingai baigus „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“ Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus „Žirniukų“ grupėje ir pasiruošus toliau eiti plačiu keliu į gėrio ir grožio pasaulį.

Eitminiškių gimnazijos ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja įteikė diplomą ugdytinei Elzei Čepaitei 2023 m. sėkmingai baigus „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“ Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus „Žirniukų“ grupėje ir pasiruošus toliau eiti plačiu keliu į gėrio ir grožio pasaulį.

Eitminiškių gimnazijos ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja įteikė diplomą ugdytinei Kamilai Dzedziukevič 2023 m. sėkmingai baigus „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“ Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus „Žirniukų“ grupėje ir pasiruošus toliau eiti plačiu keliu į gėrio ir grožio pasaulį.

Eitminiškių gimnazijos ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja įteikė diplomą ugdytinei Dianai Pašedo 2023 m. sėkmingai baigus „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“ Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus „Žirniukų“ grupėje ir pasiruošus toliau eiti plačiu keliu į gėrio ir grožio pasaulį.

Eitminiškių gimnazijos ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja įteikė diplomą ugdytiniui Benediktui Selmistraičiui 2023 m. sėkmingai baigus „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“ Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus „Žirniukų“ grupėje ir pasiruošus toliau eiti plačiu keliu į gėrio ir grožio pasaulį.

Eitminiškių gimnazijos ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja įteikė diplomą ugdytiniui Povilui Maldžiui 2023 m. sėkmingai baigus „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“ Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus „Žirniukų“ grupėje ir pasiruošus toliau eiti plačiu keliu į gėrio ir grožio pasaulį.

Eitminiškių gimnazijos ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja įteikė diplomą ugdytiniui Vainiui Vaičiui 2023 m. sėkmingai baigus „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“ Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus „Žirniukų“ grupėje ir pasiruošus toliau eiti plačiu keliu į gėrio ir grožio pasaulį.

Eitminiškių gimnazijos ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja įteikė diplomą ugdytiniui Taurui Leonavičiui 2023 m. sėkmingai baigus „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“ Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus „Žirniukų“ grupėje ir pasiruošus toliau eiti plačiu keliu į gėrio ir grožio pasaulį.

Eitminiškių gimnazijos ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja įteikė diplomą ugdytiniui Eimantui Samkovui 2023 m. sėkmingai baigus „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“ Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus „Žirniukų“ grupėje ir pasiruošus toliau eiti plačiu keliu į gėrio ir grožio pasaulį.

Eitminiškių gimnazijos ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja įteikė diplomą ugdytinei Mėtai Marmaitei 2023 m. sėkmingai baigus „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“ Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus „Žirniukų“ grupėje ir pasiruošus toliau eiti plačiu keliu į gėrio ir grožio pasaulį.

Eitminiškių gimnazijos ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja įteikė diplomą ugdytinei Liepai Jefremovaitei 2023 m. sėkmingai baigus „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“ Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus „Žirniukų“ grupėje ir pasiruošus toliau eiti plačiu keliu į gėrio ir grožio pasaulį.

Riešės gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos matematikos vyr. mokytojai Reginai Žukovskajai už mokinių parengimą parodai-konkursui „Išridenk matematinį margutį“.

Riešės gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos informacinių technologijų mokytojai Gražinai Montrimienei už mokinių parengimą parodai-konkursui „Išridenk matematinį margutį“.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 1 klasės mokiniui Herkui Sviklui už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 1 klasės mokiniui Leonui Liaudanskui už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 1 klasės mokiniui Nikitai Strachui už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 1 klasės mokinei Aistei Vyzaitei už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 1 klasės mokinei Faustinai Zubovaitei už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 1 klasės mokiniui Jonui Adamoniui už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 1 klasės mokinei Austėjai Barinovaitei už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 2 klasės mokinei Viktorijai Maginskytei už gimnazijos vardo garsinimą dalyvaujant įvairiuose renginiuose už mokyklos ribų.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 2 klasės mokinei Amilijai Bučytei už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 2 klasės mokinei Paulai Levickaitei už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 2 klasės mokinei Radvilei Bausytei už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 2 klasės mokiniui Linui Puriui už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 3 klasės mokiniui Vyčiui Valiuškevičiui už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 3 klasės mokiniui Emiliui Aleksandrui Jonauskui už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 3 klasės mokiniui Ernestui Zubovui už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 4 klasės mokiniui Karoliui Snitko už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 4 klasės mokinei Karolinai Snitkaitei už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 4 klasės mokinei Luknei Kazlauskaitei už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 4 klasės mokinei Austinai Pulkaunikaitei už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Vitalijai Dūdienei už pagalbą kuriant ir puoselėjant mokyklos aplinką.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Gražinai Papinigienei už pagalbą kuriant ir puoselėjant mokyklos aplinką.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 1 klasės mokiniui Vyčiui Skebui už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 1 klasės mokiniui Jokūbui Čegodajevui už labai gerą mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 1 klasės mokinei Rugilei Ginotaitei už labai gerą mokymąsi, aktyvų knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 1 klasės mokiniui Tomaš Matkov už aktyvų knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 1 klasės mokinei Anastasijai Bilytei už aktyvų knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 1 klasės mokinei Viktorijai Perelyginai už aktyvų knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 1 klasės mokinei Ievai Papinigytei už aktyvų knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 1 klasės mokinei Martai Jučaitei už aktyvų knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 2 klasės mokinei Darijai Saikovskytei už gimnazijos vardo garsinimą dalyvaujant įvairiuose renginiuose už mokyklos ribų.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 2 klasės mokinei Viktorijai Bružaitei už gimnazijos vardo garsinimą dalyvaujant įvairiuose renginiuose už mokyklos ribų bei aktyvų knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 2 klasės mokinei Emiliai Matkovai už aktyvų knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 2 klasės mokiniui Rokui Ginotui už gimnazijos vardo garsinimą dalyvaujant įvairiuose renginiuose už mokyklos ribų bei aktyvų knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 3 klasės mokinei Martai Sadovskajai už gimnazijos vardo garsinimą dalyvaujant įvairiuose renginiuose už mokyklos ribų bei aktyvų knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 3 klasės mokinei Liepai Jučaitei už gimnazijos vardo garsinimą dalyvaujant įvairiuose renginiuose už mokyklos ribų bei aktyvų knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 3 klasės mokinei Gabijai Gasperovič už aktyvų knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 4 klasės mokinei Austėjai Staniševskytei už aktyvų knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 4 klasės mokinei Ligitai Butkevičiūtei už gimnazijos vardo garsinimą dalyvaujant įvairiuose renginiuose už mokyklos ribų bei aktyvų knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 4 klasės mokiniui Donatui Tomaševskij už gimnazijos vardo garsinimą dalyvaujant įvairiuose renginiuose už mokyklos ribų bei aktyvų knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 4 klasės mokiniui Edvin Voitkevič už gimnazijos vardo garsinimą dalyvaujant įvairiuose renginiuose už mokyklos ribų bei aktyvų knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 4 klasės mokiniui Kamil Volodkovič už gimnazijos vardo garsinimą dalyvaujant įvairiuose renginiuose už mokyklos ribų.

Eitminiškių gimnazija įteikė diplomą 6A klasės komandai už užėmusiai I vietą 5-8 ir IG klasių mokinių futbolo varžybose.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 5 klasės komandai už dalyvavimą 5-8 ir IG klasių mokinių futbolo varžybose.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 6B klasės komandai už dalyvavimą 5-8 ir IG klasių mokinių futbolo varžybose.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 8 klasės komandai už dalyvavimą 5-8 ir IG klasių mokinių futbolo varžybose.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą IG klasės komandai už dalyvavimą 5-8 ir IG klasių mokinių futbolo varžybose.

Buivydiškių pagrindinė mokykla įteikė diplomą mokinei Liepai Jučaitei už regioninių mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo meninio skaitymo konkurse „Čiulbantis ulbantis žodis“ laimėjus II-ąją vietą.

Buivydiškių pagrindinė mokykla įteikė diplomą ugdytinei Mildai Šeškevičiūtei už regioninių mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo meninio skaitymo konkurse „Čiulbantis ulbantis žodis“ laimėjus I-ąją vietą.

Buivydiškių pagrindinė mokykla įteikė padėkos raštą mokinei Viktorijai Maginskytei už dalyvavimą regioninių mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo meninio skaitymo konkurse „Čiulbantis ulbantis žodis“.

Buivydiškių pagrindinė mokykla įteikė padėkos raštą mokinei Rugilei Ginotaitei už dalyvavimą regioninių mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo meninio skaitymo konkurse „Čiulbantis ulbantis žodis“.

Buivydiškių pagrindinė mokykla įteikė padėkos raštą mokytojai Jolitai Kuncevičienei už puikų mokinės parengimą regioninių mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo meninio skaitymo konkursui „Čiulbantis ulbantis žodis“.

Buivydiškių pagrindinė mokykla įteikė padėkos raštą mokytojai Vilijai Andrušanec už puikų mokinės parengimą regioninių mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo meninio skaitymo konkursui „Čiulbantis ulbantis žodis“.

Buivydiškių pagrindinė mokykla įteikė padėkos raštą mokytojai Raimondai Liogytei už mokinės parengimą regioninių mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo nuotolinio meninio skaitymo konkursui „Čiulbantis ulbantis žodis“.

Buivydiškių pagrindinė mokykla įteikė padėkos raštą mokytojai Gretai Godaitei už puikų mokinės parengimą regioninių mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo meninio skaitymo konkursui „Čiulbantis ulbantis žodis“.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus įteikė diplomą Eitminiškių gimnazijos mokiniui Pijui Žemaičiui VIII respublikinėje sporto ir meno šventėje „Adamkiada“ šuolio į tolį rungtyje iškovojusiam I vietą.

Alytaus r. Butrimonių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijai už aktyvų dalyvavimąVIII respublikinėje sporto ir meno šventėje „Adamkiada“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokytojai Raimondai Liogytei už mokinių paruošimą respublikinei pradinių klasių mokinių konferencijai „STEAM-UKAI MENE 2023“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniai Amilijai Bučytei už dalyvavimą respublikinėje pradinių klasių mokinių konferencijoje „STEAM-UKAI MENE 2023“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Linui Puriui už dalyvavimą respublikinėje pradinių klasių mokinių konferencijoje „STEAM-UKAI MENE 2023“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniai Viktorijai Maginskytei už dalyvavimą respublikinėje pradinių klasių mokinių konferencijoje „STEAM-UKAI MENE 2023“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniai Paulai Levickaitei už dalyvavimą respublikinėje pradinių klasių mokinių konferencijoje „STEAM-UKAI MENE 2023“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė diplomą septintojo šalies 1-5 klasių mokinių krikščioniškosios muzikos festivalio-konkurso „Meilės giesmės“ dalyviams Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 2 klasės kolektyvui (mokytojos Jelena Grincevičienė ir Raimonda Liogytė) už nuoširdžiausią pasirodymą.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokytojai Jelenai Grincevičienei už mokinio paruošimą septintajam šalies 1-5 klasių krikščioniškosios muzikos festivaliui-konkursui „Meilės giesmės“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokytojai Raimondai Liogytei už mokinio paruošimą septintajam šalies 1-5 klasių krikščioniškosios muzikos festivaliui-konkursui „Meilės giesmės“.

Šiaulių Ragainės progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Justinui Bružui už dalyvavimą respublikiniame 5-8 klasių mokinių eko projektų konkurse „ŠIUKŠLĖ – NEŠIUKŠLĖ“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Zylutė“ įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojai Gretai Godaitei už dalyvavimą Respublikiniame virtualiniame skaitovų konkurse „Lietuva vaiko širdyje“.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą mokytojai Gretai Godaitei už fizinį vaikų paruošimą ir dalyvavimą renginyje „Sportuojantys vaikai – šaunūs draugai“.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą mokytojai Erikai Krukovskai už fizinį vaikų paruošimą ir dalyvavimą renginyje „Sportuojantys vaikai – šaunūs draugai“.

Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyrius įteikė diplomą „Drugelių“ grupės vaikams sėkmingai įveikus visus sporto šventės iššūkius.

Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyrius įteikė diplomą „Boružėlių“ grupės vaikams sėkmingai įveikus visus sporto šventės iššūkius.

Riešės gimnazija įteikė padėkos raštą mokytojai Renatai Laurinavičienei ir „Žirniukų“ grupės ugdytiniams už dalyvavimą Riešės gimnazijos 30-mečio šventėje „Futboliukas renka draugus“.

Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyrius įteikė diplomą „Žirniukų“ grupės vaikams sėkmingai įveikus visus sporto šventės iššūkius.

Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyrius įteikė diplomą „Pelėdžiukų“ grupės vaikams sėkmingai įveikus visus sporto šventės iššūkius.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą mokytojai Renatai Laurinavičienei už fizinį vaikų paruošimą ir dalyvavimą renginyje „Sportuojantys vaikai – šaunūs draugai“.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą mokytojai Marinai Martinkienei už fizinį vaikų paruošimą ir dalyvavimą renginyje „Sportuojantys vaikai – šaunūs draugai“.

Kauno tautinės kultūros centras įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus mokiniui Emiliui Aleksandrui Jonauskui už etninės kultūros vertybių puoselėjimą, kūrybiškumą ir dalyvavimą respublikiniame kūrybiniame etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurse „Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.

Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 3 klasės mokinei Gabijai Barinovaitei už dalyvavimą Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje-konkurse „SVEIKINU VILNIŲ“, skirtame Vilniaus 700 metų jubiliejui.

Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus mokytojai Audronei Dabravolskienei už mokinio parengimą Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų parodai-konkursui „SVEIKINU VILNIŲ“, skirtame Vilniaus 700 metų jubiliejui.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jokūbui Čegodajevui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jokūbui Čegodajevui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Rugilei Ginotaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Rugilei Ginotaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Rugilei Ginotaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Rugilei Ginotaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Rokui Ginotui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Rokui Ginotui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Rokui Ginotui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Rokui Ginotui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Rokui Ginotui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Darijai Saikovskytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Darijai Saikovskytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Darijai Saikovskytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Darijai Saikovskytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Emiliai Matkovai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Emiliai Matkovai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Emiliai Matkovai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Emiliai Matkovai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Viktorijai Bružaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Viktorijai Bružaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Viktorijai Bružaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Viktorijai Bružaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Liepai Jučaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Liepai Jučaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Liepai Jučaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Liepai Jučaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Liepai Jučaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Gabijai Gasperovič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Gabijai Gasperovič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Gabijai Gasperovič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Gabijai Gasperovič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Martai Sadovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Martai Sadovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Martai Sadovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Martai Sadovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Martai Sadovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austėjai Staniševskytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austėjai Staniševskytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Austėjai Staniševskytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Donatui Tomaševskij už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Donatui Tomaševskij už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Donatui Tomaševskij už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokiniui Donatui Tomaševskij už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Edvin Voitkevič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokiniui Edvin Voitkevič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokiniui Edvin Voitkevič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokiniui Edvin Voitkevič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokiniui Edvin Voitkevič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Emilijai Kiškovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Emilijai Kiškovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Emilijai Kiškovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Ligitai Butkevičiūtei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Ligitai Butkevičiūtei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Ligitai Butkevičiūtei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Ligitai Butkevičiūtei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Laurai Gindželytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Laurai Gindželytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Laurai Gindželytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Laurai Gindželytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ugniui Simonui Augūnui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ugniui Simonui Augūnui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ugniui Simonui Augūnui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ugniui Simonui Augūnui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ugniui Simonui Augūnui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ugniui Simonui Augūnui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Justinui Bružui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Kevinui Seliūginui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Kevinui Seliūginui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Adelinai Sofijai Sudenytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Margaritai Bartkevič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Rūtai Radavičiūtei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokiniui Rapolui Radavičiūtei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Silvijai Andrušanec už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Silvijai Andrušanec už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Silvijai Andrušanec už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Aronui Boreikai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame chemijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Aronui Boreikai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Aronui Boreikai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Aronui Boreikai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Aronui Boreikai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Aronui Boreikai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame fizikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Aronui Boreikai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokiniui Aronui Boreikai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austėjai Barinovaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austėjai Barinovaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austėjai Barinovaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Faustinai Zubovaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Faustinai Zubovaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Faustinai Zubovaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jokūbui Gervei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jokūbui Gervei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jokūbui Gervei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jonui Adamoniui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jonui Adamoniui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jonui Adamoniui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jonui Adamoniui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Kajui Burduliui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Kajui Burduliui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokiniui Kajui Burduliui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Lukui Dakševičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokiniui Lukui Dakševičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokiniui Lukui Dakševičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Leonui Liaudanskui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Leonui Liaudanskui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Leonui Liaudanskui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Auksei Ramaslauskaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Auksei Ramaslauskaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Linui Puriui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Linui Puriui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Linui Puriui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Linui Puriui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Emiliui Jonauskui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Emiliui Jonauskui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Emiliui Jonauskui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Emiliui Jonauskui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ernestui Zubovui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ernestui Zubovui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ernestui Zubovui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ernestui Zubovui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Gabijai Barinovaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Gabijai Barinovaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Gabijai Barinovaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Gabrieliui Jonuškai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokiniui Gabrieliui Jonuškai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Gabrieliui Jonuškai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Kajui Žemaičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Kajui Žemaičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokiniui Kajui Žemaičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokiniui Kajui Žemaičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Orestui Nakutavičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Orestui Nakutavičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Orestui Nakutavičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokiniui Orestui Nakutavičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Ugnei Strolytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Ugnei Strolytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Ugnei Strolytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Ugnei Strolytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Simui Žukovskui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokiniui Simui Žukovskui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokiniui Simui Žukovskui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Vyčiui Valiuškevičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Vyčiui Valiuškevičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Vyčiui Valiuškevičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Vyčiui Valiuškevičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austinai Pulkaunikaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austinai Pulkaunikaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austinai Pulkaunikaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austinai Pulkaunikaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Adrijai Maselskytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Adrijai Maselskytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Adrijai Maselskytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Adrijai Maselskytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Aušrai Ščiukaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Aušrai Ščiukaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Aušrai Ščiukaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Emiliui Šneideriui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Emiliui Šneideriui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Emiliui Šneideriui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Emiliui Šneideriui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jokūbui Januliui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jokūbui Januliui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokiniui Jokūbui Januliui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokiniui Jokūbui Januliui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Karolinai Snitkaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Karolinai Snitkaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Karolinai Snitkaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Karolinai Snitkaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Karoliui Snitko už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Karoliui Snitko už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Karoliui Snitko už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokiniui Karoliui Snitko už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis padėkos raštas įteiktas mokinei Auksei Ramaslauskaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Luknei Kazlauskaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Luknei Kazlauskaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Luknei Kazlauskaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Luknei Kazlauskaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad 50 mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazijos mokiniai 2023 m. kovo 1-31 d. dalyvavo Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ ir gavo 6 medalius, 124 diplomus ir 52 padėkas.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Antanina Arbačiauskienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame biologijos ir pasaulio pažinimo konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 4 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Ana Palcevienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 medalį ir 10 diplomų.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Violeta Liachovičienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 5 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Violeta Liachovičienė 2023 m. kovo 1-31 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Vilija Andrušanec paruošė dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 2 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Vilija Andrušanec paruošė dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 diplomą.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Vilija Andrušanec paruošė dalyvavimui Tarptautiniame biologijos ir pasaulio pažinimo konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 diplomą.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Vilija Andrušanec paruošė dalyvavimui Tarptautiniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 diplomą.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Vilija Andrušanec 2023 m. kovo 1-31 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytojas Rimantas Būtėnas paruošė dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 medalį ir 2 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Vaida Statauskienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 3 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Raimonda Liogytė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 diplomą.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Raimonda Liogytė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 diplomą.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Raimonda Liogytė 2023 m. kovo 1-31 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytojas Eivinas Streikus paruošė dalyvavimui Tarptautiniame istorijos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 medalį ir 2 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Kristina Pakultinytė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 2 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Kristina Pakultinytė 2023 m. kovo 1-31 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Jolita Kuncevičienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 3 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Jolita Kuncevičienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame biologijos ir pasaulio pažinimo konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 3 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Jolita Kuncevičienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 2 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Jolita Kuncevičienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 3 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Jolita Kuncevičienė 2023 m. kovo 1-31 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Gražina Montrimienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 2 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Aušra Razgūnienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 medalį ir 7 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Aušra Razgūnienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 6 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Aušra Razgūnienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame biologijos ir pasaulio pažinimo konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 5 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Aušra Razgūnienė 2023 m. kovo 1-31 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Dabravolskienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame biologijos ir pasaulio pažinimo konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 5 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Dabravolskienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 4 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Dabravolskienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 medalį ir 3 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Dabravolskienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 8 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Dabravolskienė 2023 m. kovo 1-31 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Misiūnaitė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 7 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Misiūnaitė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame biologijos ir pasaulio pažinimo konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 medalį ir 6 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Misiūnaitė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 diplomą.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Misiūnaitė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2023 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 6 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Misiūnaitė 2023 m. kovo 1-31 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2023 – Pavasario sesija“.

Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogei Renatai Mažeikytei-Čeponienei už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Žemė – mūsų planeta“.

Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytinei Frėjai Petroševičiūtei už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Žemė – mūsų planeta“.

Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniui Knutui Petroševičiui už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Žemė – mūsų planeta“.

Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytinei Anetai Matkovai už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Žemė – mūsų planeta“.

Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytinei Emilijai Tatolytei už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Žemė – mūsų planeta“.

Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniui Danieliui Tatol už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Žemė – mūsų planeta“.

Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniui Ernestui Balinskiui už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Žemė – mūsų planeta“.

Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytinei Teresei Baukytei už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Žemė – mūsų planeta“.

Eitminiškių gimnazija įteikė diplomą 8 klasės komandai užėmusiai I vietą 5-8 ir IG klasių mokinių krepšinio varžybose.

Šiaulių Gegužių progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Austėjai Staniševskytei už dalyvavimą respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų 4 klasių skirtingų gebėjimų mokinių nuotolinėje kalbinėje viktorinoje „Žaidžiu žodžiu“.

Šiaulių Gegužių progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Milenai Papinigytei už dalyvavimą respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų 4 klasių skirtingų gebėjimų mokinių nuotolinėje kalbinėje viktorinoje „Žaidžiu žodžiu“.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą IG klasės komandai už dalyvavimą 5-8 ir IG klasių mokinių krepšinio varžybose.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 6a klasės komandai už dalyvavimą 5-8 ir IG klasių mokinių krepšinio varžybose.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 5 klasės komandai už dalyvavimą 5-8 ir IG klasių mokinių krepšinio varžybose.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą biologijos mokytojai metodininkei Renatai Magilevičienei už dalyvavimą respublikinėje-praktinėje pradinių klasių mokytojų konferencijoje „Patirčių skrynia – patikrinti metodai asmenybės ūgčiai“ ir pranešimo „Labiau vienodi, nei skirtingi“ skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą direktoriaus pavaduotojai ugdymui Renatai Magilevičienei už respublikinės metodinės-praktinės pradinių klasių mokytojų konferencijos „Patirčių skrynia – patikrinti metodai asmenybės ūgčiai“ organizavimą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą biologijos mokytojai metodininkei Ramunei Mučinienei už dalyvavimą respublikinėje-praktinėje pradinių klasių mokytojų konferencijoje „Patirčių skrynia – patikrinti metodai asmenybės ūgčiai“ ir pranešimo „Skaitymo ir rašymo sutrikimai, jų įveikos metodai“ skaitymą.

Šlienavos pagrindinė mokykla įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 8 klasės mokiniui Aronui Boreikai už dalyvavimą respublikiniame skaitovų konkurse „Marės – mano viešpatija“, skirtame pedagogo, lituanisto, ilgamečio mokyklos direktoriaus P. Šakavičiaus atminimui ir užlietų kaimų istorijai atminti.

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokytojai Jolitai Kuncevičienei už mokinių parengimą Tarptautinei pradinių klasių mokinių dailės darbų parodai „Lietuva mano akimis“.

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokinei Darijai Saikovskytei už dalyvavimą Tarptautinėje pradinių klasių mokinių dailės darbų parodoje „Lietuva mano akimis“.

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokinei Liepai Jučaitei už dalyvavimą Tarptautinėje pradinių klasių mokinių dailės darbų parodoje „Lietuva mano akimis“.

Daugiakalbystės olimpiados organizatoriai įteikė pažymėjimą mokytojai Violetai Liachovičienei už tai, kad 2023 m. balandžio mėn. 22 d. dalyvavo Daugiakalbystės olimpiadoje „AŠ KALBU, TU KALBI – MES BENDRAUJAME!“.

Daugiakalbystės olimpiados organizatoriai įteikė pažymėjimą mokiniui Emilijui Abramovui už tai, kad 2023 m. balandžio mėn. 22 d. dalyvavo Daugiakalbystės olimpiadoje „AŠ KALBU, TU KALBI – MES BENDRAUJAME!“.

Daugiakalbystės olimpiados organizatoriai įteikė pažymėjimą mokinei Silvijai Andrušanec už tai, kad 2023 m. balandžio mėn. 22 d. dalyvavo Daugiakalbystės olimpiadoje „AŠ KALBU, TU KALBI – MES BENDRAUJAME!“.

Daugiakalbystės olimpiados organizatoriai įteikė pažymėjimą mokinei Inesai Rynkevič už tai, kad 2023 m. balandžio mėn. 22 d. dalyvavo Daugiakalbystės olimpiadoje „AŠ KALBU, TU KALBI – MES BENDRAUJAME!“.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojai metodininkei Zitai Kuzmienei už integruoto 4 klasių muzikos ir technologijų projekto-kūrybinių dirbtuvių „Jurginių atspindžiai integruotame meniniame ugdyme“ organizavimą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos muzikos mokytojai Rūtai Narčytei už integruoto 4 klasių muzikos ir technologijų projekto-kūrybinių dirbtuvių „Jurginių atspindžiai integruotame meniniame ugdyme“ organizavimą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos neformalaus vaikų švietimo pedagogei Viktorijai Bitinaitei Stankevičienei už integruoto 4 klasių muzikos ir technologijų projekto-kūrybinių dirbtuvių „Jurginių atspindžiai integruotame meniniame ugdyme“ organizavimą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos muzikos vyresniajai mokytojai Aurelijai Gvozdzinskienei už integruoto 4 klasių muzikos ir technologijų projekto-kūrybinių dirbtuvių „Jurginių atspindžiai integruotame meniniame ugdyme“ organizavimą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos pradinių klasių mokytojai Kristinai Pakultinytei už integruoto 4 klasių muzikos ir technologijų projekto-kūrybinių dirbtuvių „Jurginių atspindžiai integruotame meniniame ugdyme“ organizavimą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos neformalaus vaikų švietimo pedagogei Liucijai Vareikaitei už integruoto 4 klasių muzikos ir technologijų projekto-kūrybinių dirbtuvių „Jurginių atspindžiai integruotame meniniame ugdyme“ organizavimą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos dailės mokytojai Indrei Aleksiejūnienei už integruoto 4 klasių muzikos ir technologijų projekto-kūrybinių dirbtuvių „Jurginių atspindžiai integruotame meniniame ugdyme“ organizavimą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos 4C klasės mokiniams už dalyvavimą integruotame 4 klasių muzikos ir technologijų projekte-kūrybinėse dirbtuvėse „Jurginių atspindžiai integruotame meniniame ugdyme“.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 4 klasės mokiniams už dalyvavimą integruotame 4 klasių muzikos ir technologijų projekte-kūrybinėse dirbtuvėse „Jurginių atspindžiai integruotame meniniame ugdyme“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokytojai Kristinai Pakultinytei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokytojai Vilijai Andrušanec už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokytojai Aurelijai Gvozdzinskienei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokytojai Jolitai Kuncevičienei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Tomaš Matkov už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Karol Dainovski už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Maksimui Gindželiui už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Lukui Trapavičiui už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Jokūbui Čegodajevui už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Anastasijai Bilytei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Nerijui Opulskiui už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Rugilei Ginotaitei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Martai Jučaitei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Vyčiui Skebui už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Lukui Seliūginui už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Viktorijai Perelyginai už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Ievai Papinigytei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Gabrieliui Vasilijavui už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Darijai Saikovskytei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Emiliai Matkovai už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Rokui Ginotui už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Viktorijai Daukšaitei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Viktorijai Bružaitei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Martai Sadovskajai už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Kirai Kasperovič už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Liepai Jučaitei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Gabijai Gasperovič už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Ligitai Butkevičiūtei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Adrian Dudoit už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Edvin Voitkevič už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Emilijai Kiškovskajai už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Ievai Murašovai už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Donatui Tomaševskij už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Milenai Papinigytei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Kamilei Perelyginai už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Austėjai Staniševskytei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Glorijai Rinkevičiūtei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Kamil Volodkovič už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švienčiu Lietuvą“.

Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono priešmokyklinio ugdymo grupių logopedinio-meninio projekto „Garsiukų karalystė“ organizatoriai įteikė padėkos raštą pedagogei Renatai Laurinavičienei už kūrybingą pedagoginę veiklą, gerosios patirties sklaidą, prasmingą bendradarbiavimą bei išradingumą.

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokinei Viktorijai Maginskytei už dalyvavimą Tarptautinėje pradinių klasių mokinių dailės darbų parodoje „Lietuva mano akimis“.

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 2 kl. mokinei Radvilei Bausytei už dalyvavimą respublikiniame pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkurse „Žvilgsnis į knygų pasaulį“.

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus mokytojai Raimondai Liogytei už mokinių paruošimą respublikiniam pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursui „Žvilgsnis į knygų pasaulį“.

Nemenčinės Gedimino gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 2 klasės mokinei Darijai Saikovskytei už dalyvavimą respublikinėje pradinių klasių mokinių parodoje-konkurse „Velykinis margutis“.

Nemenčinės Gedimino gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 3 klasės mokinei Martai Sadovskajai už dalyvavimą respublikinėje pradinių klasių mokinių parodoje-konkurse „Velykinis margutis“.

Lavoriškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokytojui Eivinui Streikui už mokinių parengimą ir dalyvavimą respublikinėje mokinių gerosios sklaidos istorinėje konferencijoje „Autostrada Vilnius-Klaipėda: 700 metų istorijos“.

Lavoriškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokiniui Justinui Bružui už dalyvavimą respublikinėje mokinių gerosios sklaidos istorinėje konferencijoje „Autostrada Vilnius-Klaipėda: 700 metų istorijos“.

Lavoriškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokiniui Kevinui Seliūginui už dalyvavimą respublikinėje mokinių gerosios sklaidos istorinėje konferencijoje „Autostrada Vilnius-Klaipėda: 700 metų istorijos“.

Lavoriškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokiniui Ugniui Simonui Augūnui už dalyvavimą respublikinėje mokinių gerosios sklaidos istorinėje konferencijoje „Autostrada Vilnius-Klaipėda: 700 metų istorijos“.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bendrojo ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos istorijos mokytojui Eivinui Streikui už nuoširdų ir sąžiningą darbą vertinimo komisijoje Vilniaus miesto istorijos olimpiadoje „Vilnius – Lietuvos valdovų miestas (XIV-XVIII a.) ir užduočių parengimą.

Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Eimantui Samkovui už aktyvų dalyvavimą, įsitraukimą, bendradarbiavimą bei ugdytinių parengimą šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų socialinėje akcijoje „Skirtingų kojinyčių šokis“ pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti.

Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“ įteikė padėkos raštą ugdytinei Dianai Pašedo už aktyvų dalyvavimą, įsitraukimą, bendradarbiavimą bei ugdytinių parengimą šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų socialinėje akcijoje „Skirtingų kojinyčių šokis“ pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti.

Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“ įteikė padėkos raštą ugdytinei Kamilai Dzedziukevič už aktyvų dalyvavimą, įsitraukimą, bendradarbiavimą bei ugdytinių parengimą šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų socialinėje akcijoje „Skirtingų kojinyčių šokis“ pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti.

Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Domui Žakevičiui už aktyvų dalyvavimą, įsitraukimą, bendradarbiavimą bei ugdytinių parengimą šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų socialinėje akcijoje „Skirtingų kojinyčių šokis“ pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti.

Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“ įteikė padėkos raštą ugdytinei Alisai Voinič už aktyvų dalyvavimą, įsitraukimą, bendradarbiavimą bei ugdytinių parengimą šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų socialinėje akcijoje „Skirtingų kojinyčių šokis“ pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti.

Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“ įteikė padėkos raštą ugdytinei Elzei Čepaitei už aktyvų dalyvavimą, įsitraukimą, bendradarbiavimą bei ugdytinių parengimą šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų socialinėje akcijoje „Skirtingų kojinyčių šokis“ pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti.

Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“ įteikė padėkos raštą ugdytinei Liepai Jefremovaitei už aktyvų dalyvavimą, įsitraukimą, bendradarbiavimą bei ugdytinių parengimą šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų socialinėje akcijoje „Skirtingų kojinyčių šokis“ pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti.

Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Taurui Leonavičiui už aktyvų dalyvavimą, įsitraukimą, bendradarbiavimą bei ugdytinių parengimą šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų socialinėje akcijoje „Skirtingų kojinyčių šokis“ pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti.

Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“ įteikė padėkos raštą ugdytinei Mėtai Marmaitei už aktyvų dalyvavimą, įsitraukimą, bendradarbiavimą bei ugdytinių parengimą šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų socialinėje akcijoje „Skirtingų kojinyčių šokis“ pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti.

Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Povilui Maldžiui už aktyvų dalyvavimą, įsitraukimą, bendradarbiavimą bei ugdytinių parengimą šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų socialinėje akcijoje „Skirtingų kojinyčių šokis“ pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti.

Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“ įteikė padėkos raštą ugdytinei Sofijai Poderytei už aktyvų dalyvavimą, įsitraukimą, bendradarbiavimą bei ugdytinių parengimą šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų socialinėje akcijoje „Skirtingų kojinyčių šokis“ pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti.

Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Martynui Savickui už aktyvų dalyvavimą, įsitraukimą, bendradarbiavimą bei ugdytinių parengimą šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų socialinėje akcijoje „Skirtingų kojinyčių šokis“ pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti.

Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Benediktui Selmistraičiui už aktyvų dalyvavimą, įsitraukimą, bendradarbiavimą bei ugdytinių parengimą šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų socialinėje akcijoje „Skirtingų kojinyčių šokis“ pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti.

Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“ įteikė padėkos raštą ugdytinei Ūlai Marcelei Trumpaitei už aktyvų dalyvavimą, įsitraukimą, bendradarbiavimą bei ugdytinių parengimą šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų socialinėje akcijoje „Skirtingų kojinyčių šokis“ pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti.

Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Vainiui Vaičiui už aktyvų dalyvavimą, įsitraukimą, bendradarbiavimą bei ugdytinių parengimą šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų socialinėje akcijoje „Skirtingų kojinyčių šokis“ pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti.

Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“ įteikė padėkos raštą mokytojai Ingai Baliukevič už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte „Širdelė Lietuvai“.

Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“ įteikė padėkos raštą mokytojo padėjėjai Janinai Vobalis už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte „Širdelė Lietuvai“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“ įteikė padėkos raštą ugdytinei Elzei Čepaitei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir tėvų/globėjų kūrybiniame projekte „Steam dubenėliai Kaziuko mugei“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Eimantui Samkovui už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir tėvų/globėjų kūrybiniame projekte „Steam dubenėliai Kaziuko mugei“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“ įteikė padėkos raštą ugdytinei Mėtai Marmaitei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir tėvų/globėjų kūrybiniame projekte „Steam dubenėliai Kaziuko mugei“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Vainiui Vaičiui už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir tėvų/globėjų kūrybiniame projekte „Steam dubenėliai Kaziuko mugei“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“ įteikė padėkos raštą ugdytinei Sofijai Poderytei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir tėvų/globėjų kūrybiniame projekte „Steam dubenėliai Kaziuko mugei“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“ įteikė padėkos raštą ugdytinei Dianai Pašedo už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir tėvų/globėjų kūrybiniame projekte „Steam dubenėliai Kaziuko mugei“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Benediktui Selmistraičiui už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir tėvų/globėjų kūrybiniame projekte „Steam dubenėliai Kaziuko mugei“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“ įteikė padėkos raštą ugdytinei Alisai Voinič už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir tėvų/globėjų kūrybiniame projekte „Steam dubenėliai Kaziuko mugei“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Taurui Leonavičiui už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir tėvų/globėjų kūrybiniame projekte „Steam dubenėliai Kaziuko mugei“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“ įteikė padėkos raštą ugdytinei Ūlai Marcelei Trumpaitei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir tėvų/globėjų kūrybiniame projekte „Steam dubenėliai Kaziuko mugei“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Domui Žakevičiui už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir tėvų/globėjų kūrybiniame projekte „Steam dubenėliai Kaziuko mugei“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“ įteikė padėkos raštą ugdytiniui Martynui Savickui už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir tėvų/globėjų kūrybiniame projekte „Steam dubenėliai Kaziuko mugei“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“ įteikė padėkos raštą ugdytinei Kamilai Dzedziukevič už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir tėvų/globėjų kūrybiniame projekte „Steam dubenėliai Kaziuko mugei“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“ įteikė padėkos raštą mokytojo padėjėjai Sandrai Ušinskaitei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir tėvų/globėjų kūrybiniame projekte „Steam dubenėliai Kaziuko mugei“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“ įteikė padėkos raštą mokytojai Renatai Laurinavičienei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir tėvų/globėjų kūrybiniame projekte „Steam dubenėliai Kaziuko mugei“.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ įteikė padėkos raštą mokytojai Ingai Baliukevič už dalyvavimą Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų STEAM kūrybinių darbų projekte „Paveikslas lede“.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ įteikė padėkos raštą mokytojo padėjėjai Janinai Vobalis už dalyvavimą Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų STEAM kūrybinių darbų projekte „Paveikslas lede“.

Eitminiškių gimnazija įteikė diplomą „Pelėdžiukų“ grupės vaikams ir pedagogams už dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje „Mano Kalėdinis žaisliukas“.

Eitminiškių gimnazija įteikė diplomą „Bitučių“ grupės vaikams ir pedagogams už dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje „Mano Kalėdinis žaisliukas“.

Vilniaus Universiteto botanikos sodas įteikė lankytojų prizą V-VIII klasių mokinių A grupėje mokinei Linai Ramanauskaitei už kūrybiškai ir profesionaliai išpildytus floristikos darbus parodoje „Dūzgiam Kalėdas sode!“.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą „Bitučių“ grupės mokytojai Ingai Baliukevič, mokytojos padėjėjai Janinai Vobalis bei grupės vaikams už aktyvų dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje „Su kaukėm žiemą išvarysim.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą „Pelėdžiukų“ grupės mokytojai Marinai Martinkienei, mokytojos padėjėjai Lucijai Umbrienei bei grupės vaikams už aktyvų dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje „Su kaukėm žiemą išvarysim.

Europos Parlamento nario Liudo Mažylio biuras įteikė padėkos raštą mokinei Darijai Saikovskytei už dalyvavimą eilėraščių ir esė konkurse „Švenčiu Lietuvą“ skirtame Vasario 16-ajai.

Europos Parlamento nario Liudo Mažylio biuras įteikė padėkos raštą mokinei Emiliai Matkovai už dalyvavimą eilėraščių ir esė konkurse „Švenčiu Lietuvą“ skirtame Vasario 16-ajai.

Europos Parlamento nario Liudo Mažylio biuras įteikė padėkos raštą mokiniui Rokui Ginotui už dalyvavimą eilėraščių ir esė konkurse „Švenčiu Lietuvą“ skirtame Vasario 16-ajai.

Europos Parlamento nario Liudo Mažylio biuras įteikė padėkos raštą mokinei Viktorijai Bružaitei už dalyvavimą eilėraščių ir esė konkurse „Švenčiu Lietuvą“ skirtame Vasario 16-ajai.

Europos Parlamento nario Liudo Mažylio biuras įteikė padėkos raštą mokinei Gabijai Gasperovič už dalyvavimą eilėraščių ir esė konkurse „Švenčiu Lietuvą“ skirtame Vasario 16-ajai.

Europos Parlamento nario Liudo Mažylio biuras įteikė padėkos raštą mokinei Martai Sadovskajai už dalyvavimą eilėraščių ir esė konkurse „Švenčiu Lietuvą“ skirtame Vasario 16-ajai.

Europos Parlamento nario Liudo Mažylio biuras įteikė padėkos raštą mokinei Liepai Jučaitei už dalyvavimą eilėraščių ir esė konkurse „Švenčiu Lietuvą“ skirtame Vasario 16-ajai.

Europos Parlamento nario Liudo Mažylio biuras įteikė padėkos raštą mokytojai Jolitai Kuncevičienei už mokinių paruošimą eilėraščių ir esė konkursui „Švenčiu Lietuvą“ skirtame Vasario 16-ajai.

Vilniaus r. Rukainių gimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Silvijai Andrušanec Eitminiškių gimnazijos mokinei už dalyvavimą XXXII rajoninėje istorijos olimpiadoje „Lietuva 1795-1864 metais“.

Vilniaus lopšelis-darželis „Gabijėlė“ įteikė padėkos raštą mokytojai Ingai Baliukevič už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų šventiniame ėjime ir/ar bėgime „700 žingsnelių Vilniui“. Ėjimas ir/ar bėgimas skirtas paminėti Vilniaus miesto 700-tąjį gimtadienį.

Vilniaus lopšelis-darželis „Gabijėlė“ įteikė padėkos raštą mokytojo padėjėjai Janinai Vobalis už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų šventiniame ėjime ir/ar bėgime „700 žingsnelių Vilniui“. Ėjimas ir/ar bėgimas skirtas paminėti Vilniaus miesto 700-tąjį gimtadienį.

Certificate for participation in English Olympiad for III grade students Vilnius district Emilijus Abramovas.

Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“ įteikė padėkos raštą mokytojo padėjėjai Janinai Vobalis ir dėkoja už dalyvavimą respublikiniame virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projekte „Trijų karalių karūnos“.

Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“ įteikė padėkos raštą mokytojai Ingai Baliukevič ir dėkoja už dalyvavimą respublikiniame virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projekte „Trijų karalių karūnos“.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus „Ežiukų“ grupės mokytojai Karolinai Jankauskienei bei grupės vaikams už aktyvų dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje „Su kaukėm žiemą išvarysim.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus „Boružėlių“ grupės mokytojai Erikai Krukovskai, mokytojos padėjėjai Danutei Čiuladienei bei grupės vaikams už aktyvų dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje „Su kaukėm žiemą išvarysim.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus „Žirniukų“ grupės vyr. mokytojai Renatai Laurinavičienei, mokytojos padėjėjai Sandrai Ušinskaitei bei grupės vaikams už aktyvų dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje „Su kaukėm žiemą išvarysim.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Tomaš Matkov už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Tomaš Matkov už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jokūbui Čegodajevui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jokūbui Čegodajevui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jokūbui Čegodajevui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Rugilei Ginotaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Rugilei Ginotaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Rugilei Ginotaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Rugilei Ginotaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių tchnologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Rokui Ginotui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Rokui Ginotui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Rokui Ginotui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Rokui Ginotui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Viktorijai Bružaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Viktorijai Bružaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Liepai Jučaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Liepai Jučaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Liepai Jučaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Liepai Jučaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Martai Sadovskajai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Martai Sadovskajai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austėjai Staniševskytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austėjai Staniševskytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Donatui Tomaševskiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Edvin Voitkevič už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Edvin Voitkevič už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Emilijai Kiškovskajai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Emilijai Kiškovskajai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Kamil Volodkovič už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Ligitai Butkevičiūtei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Ligitai Butkevičiūtei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Ligitai Butkevičiūtei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Justinui Bružui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Justinui Bružui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Justinui Bružui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Justinui Bružui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ugniui Simonui Augūnui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ugniui Simonui Augūnui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ugniui Simonui Augūnui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ugniui Simonui Augūnui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ugniui Simonui Augūnui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ugniui Simonui Augūnui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Laurai Gindželytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Laurai Gindželytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Laurai Gindželytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Adelinai Sofijai Sudenytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Adrianai Spiridovič už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ernestui Abramovui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame fizikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame chemijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Margaritai Bartkevič už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Julijai Ramanauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austai Valiuškevičiūtei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austai Valiuškevičiūtei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austai Valiuškevičiūtei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austėjai Barinovaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austėjai Barinovaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austėjai Barinovaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austėjai Dragūnaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austėjai Dragūnaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Faustinai Zubovaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Faustinai Zubovaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Faustinai Zubovaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Herkui Sviklui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Herkui Sviklui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jokūbui Gervei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jokūbui Gervei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jokūbui Gervei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jokūbui Gervei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jonui Adamoniui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jonui Adamoniui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jonui Adamoniui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jonui Adamoniui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Kajui Burduliui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Kajui Burduliui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Leonui Liaudanskui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Leonui Liaudanskui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Leonui Liaudanskui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Lukui Dakševičiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Lukui Dakševičiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Lukui Dakševičiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Lukui Pacevičiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Lukui Pacevičiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Lukui Pacevičiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Lukui Pacevičiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Nikitui Strachui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Nikitui Strachui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Nikitai Strachui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Nikitai Strachui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Sofijai Janulytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Sofijai Janulytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Linui Puriui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Linui Puriui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame bioloijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Paulai Levickaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Titui Kviliūnui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Aleksandrui Emiliui Jonauskui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Aleksandrui Emiliui Jonauskui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Aleksandrui Emiliui Jonauskui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Aleksandrui Emiliui Jonauskui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Aleksandrui Emiliui Jonauskui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ernestui Zubovui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ernestui Zubovui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Ernestui Zubovui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Gabijai Barinovaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Gabijai Barinovaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Gabijai Barinovaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Kajui Žemaičiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Vyčiui Valiuškevičiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Vyčiui Valiuškevičiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Vyčiui Valiuškevičiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Vyčiui Valiuškevičiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Adrijai Maselskytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Adrijai Maselskytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austinai Pulkaunikaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austinai Pulkaunikaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austinai Pulkaunikaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austinai Pulkaunikaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Aušrai Ščiukaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Aušrai Ščiukaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Aušrai Ščiukaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Emiliui Šneideriui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Emiliui Šneideriui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Emiliui Šneideriui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jokūbui Januliui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jokūbui Januliui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Jokūbui Januliui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Karolinai Snitkaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Karolinai Snitkaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokinei Karolinai Snitkaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Karoliui Snitko už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Karoliui Snitko už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Karoliui Snitko už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Luknei Kazlauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas mokinei Luknei Kazlauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Luknei Kazlauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Luknei Kazlauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas mokiniui Vincentui Juzėnui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas mokinei Austai Valiuškevičiūtei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Viktorijai Bružaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Darijai Saikovskytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Darijai Saikovskytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Darijai Saikovskytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Darijai Saikovskytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Rokui Ginotui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Viktorijai Bružaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Viktorijai Bružaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Gabijai Gasperovič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Gabijai Gasperovič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Gabijai Gasperovič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Gabijai Gasperovič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Martai Sadovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Martai Sadovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Donatui Tomaševskij už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Donatui Tomaševskij už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Donatui Tomaševskij už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Edvin Voitkevič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Edvin Voitkevič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Emilijai Kiškovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Emilijai Kiškovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Kamil Volodkovič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Kamil Volodkovič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Ligitai Butkevičiūtei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Kevinui Seliūginui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Kevinui Seliūginui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Laurai Gindželytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Gustei Dabravolskaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Erikai Grumbinaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Aušra Razgūnienė 2022 m. lapkričio 1-30 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Raimonda Liogytė 2022 m. lapkričio 1-30 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Dabravolskienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 diplomą.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Dabravolskienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 medalį ir 6 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Dabravolskienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame biologijos ir pasaulio pažinimo konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 2 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Dabravolskienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 4 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Misiūnaitė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame biologijos ir pasaulio pažinimo konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 10 diplomų.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Misiūnaitė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 diplomą.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Misiūnaitė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 6 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Misiūnaitė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 12 diplomų.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Misiūnaitė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 medalį ir 8 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Aušra Razgūnienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 8 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Aušra Razgūnienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 7 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Aušra Razgūnienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame biologijos ir pasaulio pažinimo konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 4 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Aušra Razgūnienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 8 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Dabravolskienė 2022 m. lapkričio 1-30 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Audronė Misiūnaitė 2022 m. lapkričio 1-30 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad 59 mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazijos mokiniai 2022 m. lapkričio 1-30 d. dalyvavo Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022 – Rudens sesija“ ir gavo 6 medalius, 141 diplomą ir 50 padėkas.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Kristina Pakultinytė 2022 m. lapkričio 1-30 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Jolita Kuncevičienė 2022 m. lapkričio 1-30 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Jolita Kuncevičienė paruošė mokinius dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“, gavusius I-III laipsnių diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Jolita Kuncevičienė paruošė mokinius dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“, gavusius I-III laipsnių diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Jolita Kuncevičienė paruošė mokinius dalyvavimui Tarptautiniame biologijos ir pasaulio pažinimo konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“, gavusius I-III laipsnių diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Jolita Kuncevičienė paruošė mokinius dalyvavimui Tarptautiniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“, gavusius I-III laipsnių diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Ana Palcevienė paruošė mokinius dalyvavimui Tarptautiniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“, gavusius I-III laipsnių diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Antanina Arbačiauskienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame biologijos ir pasaulio pažinimo konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 medalį ir 2 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytojas Eivinas Streikus paruošė dalyvavimui Tarptautiniame istorijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 2 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Gražina Montrimienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 medalį ir 3 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Kristina Pakultinytė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 diplomą.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Kristina Pakultinytė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 2 medalius ir 2 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytojas Rimantas Būtėnas paruošė dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 medalį ir 3 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Violeta Liachovičienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 9 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Vilija Andrušanec 2022 m. lapkričio 1-30 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad mokytoja Violeta Liachovičienė 2022 m. lapkričio 1-30 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

STEAM Code Akademy įteikė diplomą Eitminiškių gimnazijos 2 klasės mokytojai Raimondai Liogytei už dalyvavimą virtualiose dirbtuvėse.

Projekto „Olimpinis mėnuo“ organizatoriai įteikė diplomą mokytojai Raimondai Liogytei už aktyvų dalyvavimą projekte „Olimpinis mėnuo“ 2022 m..

Projekto „Olimpinis mėnuo“ organizatoriai įteikė diplomą mokytojai Aušrai Razgūnienei už aktyvų dalyvavimą projekte „Olimpinis mėnuo“ 2022 m..

Projekto „Olimpinis mėnuo“ organizatoriai įteikė diplomą mokytojai Audronei Dabravolskienei už aktyvų dalyvavimą projekte „Olimpinis mėnuo“ 2022 m..

STEAM Code Academy įteikė diplomą 4 klasei už 2 val. dalyvavimą nuotolinėse TEAM edukacijos dirbtuvėse „Animacijos magija“.

Tarptautinės olimpiados „Kings“ organizatoriai įteikė diplomą mokiniui Aronui Boreikai, kad dalyvavo „Kings“ matematikos olimpiados finale ir pasiekė antrąjį žinių lygmenį savo amžiaus grupėje.

Tarptautinės olimpiados „Kings“ organizatoriai įteikė diplomą mokiniui Aronui Boreikai, kad dalyvavo „Kings“ informacinių technologijų olimpiados finale ir pasiekė antrąjį žinių lygmenį savo amžiaus grupėje.

Tarptautinės olimpiados „Kings“ organizatoriai įteikė diplomą mokiniui Aronui Boreikai, kad dalyvavo „Kings“ lieuvių kalbos olimpiados finale ir pasiekė antrąjį žinių lygmenį savo amžiaus grupėje.

Turgelių „Aistuvos“ gimnazija įteikė diplomą Eitminiškių gimnazijos mokiniui Kiprui Skebui užėmusiam III vietą regioninių ir Šalčininkų rajono mokyklų 5-6 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurse „Rašau be klaidų 2022“.

Viešoji įstaiga „Vaiko labui“ įteikė pažymėjimą Eitminiškių gimnazijai, kuri 2022-2023 mokslo metais dalyvauja tarptautinėje vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programoje „Zipio draugai“.

Vilniaus universiteto botanikos sodas įteikė pažymėjimą mokinei Margaritai Bartkevič atstovaujančiai Eitminiškių gimnaziją už dalyvavimą Vilniaus universiteto botanikos sodo konkurse ir pristačiusiai du floristikos darbus parodoje „Dūzgiam Kalėdas sode!“.

Vilniaus universiteto botanikos sodas įteikė pažymėjimą mokytojai Eglei Žalienei atstovaujančiai Eitminiškių gimnaziją už paruošimą mokines Vilniaus universiteto botanikos sodo floristikos konkursui ir parodai „Dūzgiam Kalėdas sode!“ ir dalyvavimą sodo edukacinėje programoje.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokinei Akvilei Marcinkevič už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokiniui Aleksandrui Šmiginui už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokiniui Almantui Stukui už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokinei Anetai Kolesnikovaitei už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokiniui Arnold Baliukevič už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokiniui Arnold Gasperovič už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokiniui Aronui Boreikai už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokiniui Aurimui Šavalinskui už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokinei Beatai Seniucytei už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokinei Danielei Michailovskytei už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokiniui Edgar Jacukevič už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokiniui Elvinui Baušiui už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokinei Emilijai Bartkevičiūtei už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokinei Erikai Grumbinaitei už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokinei Evelinai Gasperovič už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokinei Gabrielei Siniauskaitei už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokiniui Gabrieliui Zulonui už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokinei Inesai Rynkevič už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokinei Julijai Ramanauskaitei už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokinei Kamilei Urbanavičiūtei už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokinei Livetai Grunataitei už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokiniui Lukui Peskovoj už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokiniui Mantui Grendai už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokiniui Mindaugui Godai už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokiniui Pijui Žemaičiui už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokiniui Rapolui Radavičiui už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ įteikė pažymėjimą mokinei Rūtai Radavičiūtei už dalyvavimą internetu vykusioje „Youth Empowered“, tarptautinės edukacinės programos, skirtos jaunimo nedarbo mažinimui, metinėje karjeros konferencijoje „Užsikrauk karjerai!“ bei tobulino karjeros planavimo kompetencijas.

Tarptautinės olimpiados „Kings“ organizatoriai įteikė sertifikatą mokiniui Aronui Boreikai, kad dalyvavo „Kings Lyga“ matematikos konkurse ir laimėjo bronzos medalį.

Tarptautinės olimpiados „Kings“ organizatoriai įteikė sertifikatą mokiniui Aronui Boreikai, kad dalyvavo „Kings Lyga“ lietuvių kalbos konkurse ir laimėjo sidabro medalį .

Medelyno progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Mindaugui Talalajevui už dalyvavimą respublikinėse nuotolinėse kūrybinėse dirbtuvėse-parodoje „Lai Kalėdos sušildo…“

Medelyno progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Andželikai Gasperovič už dalyvavimą respublikinėse nuotolinėse kūrybinėse dirbtuvėse-parodoje „Lai Kalėdos sušildo…“

Medelyno progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Karinai Dainovskai už dalyvavimą respublikinėse nuotolinėse kūrybinėse dirbtuvėse-parodoje „Lai Kalėdos sušildo…“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokytojai Aurelijai Gvozdzinskienei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokytojai Vilijai Andrušanec už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokytojai Jolitai Kuncevičienei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 1 kl. mokiniui Lukui Trapavičiui už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 1 kl. mokiniui Vyčiui Skebui už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 1 kl. mokiniui Lukui Seliūginui už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 1 kl. mokinei Viktorijai Perelyginai už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 1 kl. mokinei Ievai Papinigytei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 1 kl. mokiniui Nerijui Opulskiui už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 1 kl. mokiniui Tomaš Matkov už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 1 kl. mokinei Martai Jučaitei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 1 kl. mokinei Rugilei Ginotaitei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 3 kl. mokiniui Karoliui Dainovski už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 1 kl. mokiniui Jokūbui Čegodajevui už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 1 kl. mokiniui Maksimui Gindželiui už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 1 kl. mokinei Anastasijai Bilytei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 2 kl. mokiniui Gabrieliui Vasilijavui už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 2 kl. mokinei Darijai Saikovskytei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 2 kl. mokinei Emiliai Matkovai už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 2 kl. mokiniui Rokui Ginotui už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 2 kl. mokinei Viktorijai Daukšaitei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 2 kl. mokinei Viktorijai Bružaitei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 3 kl. mokinei Martai Sadovskajai už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 3 kl. mokinei Kirai Kasperovič už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 3 kl. mokinei Liepai Jučaitei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 3 kl. mokinei Gabijai Gasperovič už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 3 kl. mokinei Martai Sadovskajai už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokytojai Jolitai Kuncevičienei už dalyvavimą respublikinėje 1-8 klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje „Gyvenimo džiaugsmai“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą socialinei pedagogei Elenai Boban už dalyvavimą respublikinėje 1-8 klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje „Gyvenimo džiaugsmai“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Liepai Jučaitei už dalyvavimą respublikinėje 1-8 klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje „Gyvenimo džiaugsmai“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Akvilei Marcinkevič už dalyvavimą respublikinėje 1-8 klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje „Gyvenimo džiaugsmai“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokinei Brigitai Kiškovskajai už dalyvavimą respublikinėje 1-8 klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje „Gyvenimo džiaugsmai“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Danieliui Staniševskiui už dalyvavimą respublikinėje 1-8 klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje „Gyvenimo džiaugsmai“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Ernestui Abramovui už dalyvavimą respublikinėje 1-8 klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje „Gyvenimo džiaugsmai“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokiniui Kiprui Skebui už dalyvavimą respublikinėje 1-8 klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje „Gyvenimo džiaugsmai“.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijai ir dėkoja, kad kartu minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną – lapkričio 16-ąją! Džiaugiasi, kad ugdo savo bendruomenėje supratimą apie toleranciją ir jos reikšmę.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti įteikė padėkos raštą socialinei pedagogei Elenai Boban ir dėkoja, kad kartu minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną – lapkričio 16-ąją! Džiaugiasi, kad ugdo savo bendruomenėje supratimą apie toleranciją ir jos reikšmę.

Elektronikos platintojų asociacija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijai už dalyvavimą 2022 m. Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje 7-8 klasių mokiniams, puikias olimpiados dalyvių žinias apie atsinaujinančią energiją bei indėlį, skleidžiant aplinkosaugos idėjas.

Elektronikos platintojų asociacija įteikė padėkos raštą mokytojai Linai Asejevienei už puikų mokinių dalyvavusių 2022 m. Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje paruošimą bei už puikų žinių apie atsinaujinančią energiją, poveikį klimato kaitai ir ekosistemoms bei kitų aplinkosaugos žinių perteikimą.

Elektronikos platintojų asociacija įteikė padėkos raštą mokinei Rūtai Radavičiūtei už dalyvavimą 2022 m. Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje 7-8 klasių mokiniams ir puikias žinias bei rezultatus atsakant į testo klausimus.

Šiaulių techninės kūrybos centras ir Šiaulių m. savivaldybės Švietimo centras įteikė padėkos raštą mokinei Kamilai Sinkevič už dalyvavimą respublikiniame neformaliojo ir bendrojo ugdymo įstaigų mokinių virtualiame fotografijos konkurse-parodoje „Mano spalvotas pasaulis“.

Šiaulių techninės kūrybos centras ir Šiaulių m. savivaldybės Švietimo centras įteikė padėkos raštą mokiniui Aronui Boreikai už dalyvavimą respublikiniame neformaliojo ir bendrojo ugdymo įstaigų mokinių virtualiame fotografijos konkurse-parodoje „Mano spalvotas pasaulis“.

Šiaulių techninės kūrybos centras ir Šiaulių m. savivaldybės Švietimo centras įteikė padėkos raštą mokinei Akvilei Marcinkevič už dalyvavimą respublikiniame neformaliojo ir bendrojo ugdymo įstaigų mokinių virtualiame fotografijos konkurse-parodoje „Mano spalvotas pasaulis“.

Šiaulių techninės kūrybos centras ir Šiaulių m. savivaldybės Švietimo centras įteikė padėkos raštą mokinei Anetai Kolesnikovaitei už dalyvavimą respublikiniame neformaliojo ir bendrojo ugdymo įstaigų mokinių virtualiame fotografijos konkurse-parodoje „Mano spalvotas pasaulis“.

Šiaulių techninės kūrybos centras ir Šiaulių m. savivaldybės Švietimo centras įteikė padėkos raštą mokinei Rūtai Radavičiūtei už dalyvavimą respublikiniame neformaliojo ir bendrojo ugdymo įstaigų mokinių virtualiame fotografijos konkurse-parodoje „Mano spalvotas pasaulis“.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bendrojo ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 1-4 kl. muzikos mokytojai Aurelijai Gvozdzinskienei už dalyvavimą penktame respublikiniame 1-4 klasių mokinių vokalinių ansamblių, chorų, šokių festivalyje „Virš vaivorykštės“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė pagyrimo raštą Eitminiškių gimnazijai už aktyvų dalyvavimą pilietinėje veikloje ir iniciatyvoje „Man rūpi“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Elenai Boban, Eitminiškių gimnazijos socialinei pedagogei už mokinių pilietiškumo ugdymą ir dalyvavimą ekologinėje ir pilietinėje iniciatyvoje „Man rūpi“.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokytojo padėjėjai Polinai Staniševskajai už pagalbą mokytojams ir nuoširdų darbą su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos socialinei pedagogei Elenai Boban už nuoširdų darbą kuriant saugią socialinę emocinę aplinką Eitminiškių gimnazijoje.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos logopedei, specialiajai pedagogei Ramunei Mučinienei už puikiai organizuotą Erasmus+ projektą „CEMLO Connect enjoy mountains and learning outdoors“.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos anglų kalbos vyresniajai mokytojai Violetai Liachovičienei už profesionalų darbą ir atsakingą vadovavimą Mokinių tarybai.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos pradinių klasių vyresniajai mokytojai Jolitai Kuncevičienei už nuoširdų darbą organizuojant Mokslo ir žinių dienai paminėti skirtą renginį „Svarbiausių žodžių vedini“.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei Renatai Česnytei  už nuoširdų darbą organizuojant Mokslo ir žinių dienai paminėti skirtą renginį „Svarbiausių žodžių vedini“.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos muzikos vyresniajai mokytojai Aurelijai Gvozdzinskienei už nuoširdų darbą organizuojant Mokslo ir žinių dienai paminėti skirtą renginį „Svarbiausių žodžių vedini“.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos tikybos mokytojai Vaidai Šlepikienei už nuoširdų darbą organizuojant Mokslo ir žinių dienai paminėti skirtą renginį „Svarbiausių žodžių vedini“.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos pradinių klasių mokytojai Kristinai Pakultinytei už nuoširdų darbą organizuojant Mokslo ir žinių dienai paminėti skirtą renginį „Svarbiausių žodžių vedini“.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos tikybos mokytojai Nijoliai Afoninai už nuoširdų darbą organizuojant Mokslo ir žinių dienai paminėti skirtą renginį „Svarbiausių žodžių vedini“.

Tarptautinės olimpiados „Kings“ organizatoriai dėkoja, kad Eitminiškių gimnazija bendradarbiauja ir prisideda prie mokinius motyvuojančios aplinkos kūrimo bei skatina jų papildomą domėjimąsi mokomaisiais dalykais.

19-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ organizatoriai įteikė padėkos raštą mokytojai Kristinai Pakultinytei už 19-ojo tarptautinio informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ vykdymą mokykloje.

19-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ organizatoriai įteikė padėkos raštą mokytojai Gražinai Montrimienei už 19-ojo tarptautinio informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ vykdymą mokykloje.

19-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ organizatoriai įteikė padėkos raštą mokinei Ligitai Butkevičiūtei už dalyvavimą 19-ajame tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

19-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ organizatoriai įteikė padėkos raštą mokinei Austėjai Staniševskytei už dalyvavimą 19-ajame tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

19-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ organizatoriai įteikė padėkos raštą mokiniui Adrian Dudoit už dalyvavimą 19-ajame tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

19-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ organizatoriai įteikė padėkos raštą mokinei Ievai Murašovai už dalyvavimą 19-ajame tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

19-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ organizatoriai įteikė padėkos raštą mokiniui Donatui Tomaševskij už dalyvavimą 19-ajame tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

19-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ organizatoriai įteikė padėkos raštą mokiniui Edvin Voitkevič už dalyvavimą 19-ajame tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

19-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ organizatoriai įteikė padėkos raštą mokinei Emilijai Kiškovskajai už dalyvavimą 19-ajame tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

19-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ organizatoriai įteikė padėkos raštą mokiniui Kamil Volodkovič už dalyvavimą 19-ajame tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

19-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ organizatoriai įteikė padėkos raštą mokiniui Rapolui Radavičiui už dalyvavimą 19-ajame tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

Turgelių „Aistuvos“ gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokytojai Ingridai Misikienei už dalyvavimą regioninių ir Šalčininkų rajono mokyklų mokinių lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbų diktantų konkurse „Rašau be klaidų 2022“.

Turgelių „Aistuvos“ gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokytojai Renatai Česnytei už dalyvavimą regioninių ir Šalčininkų rajono mokyklų mokinių lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbų diktantų konkurse „Rašau be klaidų 2022“.

Turgelių „Aistuvos“ gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokiniui Kiprui Skebui už dalyvavimą regioninių ir Šalčininkų rajono mokyklų mokinių lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbų diktantų konkurse „Rašau be klaidų 2022“.

Turgelių „Aistuvos“ gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokiniui Danieliui Staniševskiui už dalyvavimą regioninių ir Šalčininkų rajono mokyklų mokinių lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbų diktantų konkurse „Rašau be klaidų 2022“.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 5a klasės mokiniui Danieliui Staniševskiui už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 5a klasės mokiniui Kiprui Skebui už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 5a klasės mokiniui Pijui Skebui už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 5a klasės mokiniui Karoliui Žilioniui už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 5a klasės mokiniui Daniel Rynkevič už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 5b klasės mokiniui Kostui Snitko už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 5b klasės mokinei Brigitai Strojin už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 5b klasės mokinei Linai Ramanauskaitei už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 5b klasės mokiniui Šarūnui Jakubauskui už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 6 klasės mokinei Danielei Kruopytei už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 6 klasės mokinei Lukrecijai Šiupinytei už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 6 klasės mokinei Adelinai Sofijai Sudenytei už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 6 klasės mokinei Adrianai Spiridovič už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 6 klasės mokiniui Eimantui Navickui už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 6 klasės mokiniui Lukui Krasauskui už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 6 klasės mokinei Brigitai Kiškovskajai už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 6 klasės mokinei Margaritai Bartkevič už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 6 klasės mokiniui Ernestui Abramovui už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 7 klasės mokiniui Aronui Boreikai už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 7 klasės mokiniui Pijui Žemaičiui už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 7 klasės mokinei Rūtai Radavičiūtei už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 7 klasės mokiniui Rapolui Radavičiui už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 7 klasės mokinei Akvilei Marcinkevič už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 7 klasės mokinei Anetai Kolesnikovaitei už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 8 klasės mokinei Inesai Rynkevič už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 8 klasės mokinei Emilijai Bartkeičiūtei už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 8 klasės mokiniui Gabrieliui Zulonui už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 8 klasės mokinei Upei Rudokaitei už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 8 klasės mokinei Danielei Michailovskytei už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos IG klasės mokinei Beatai Seniucytei už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos IG klasės mokinei Julijai Ramanauskaitei už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos IIG klasės mokinei Silvijai Andrušanec už mokymąsi aukštesniuoju lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos IIG klasės mokiniui Kajui Rudokui už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos IIG klasės mokiniui Nerijui Navickui už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos IIG klasės mokiniui Tadui Jodzko už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos IIG klasės mokiniui Emilijui Abramovui už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos IIIG klasės mokinei Dominykai Lapkovskai už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos IIIG klasės mokinei Vaivai Martinkutei už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos IIIG klasės mokinei Kamilai Sinkevič už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos IVG klasės mokiniui Pauliui Seniuc už mokymąsi pagrindiniu lygiu.

Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių progimnazija įteikė padėkos raštą mokytojai Raimondai Liogytei už dalyvavimą respublikiniame pradinio ugdymo mokytojų gerosios patirties „STEAM“ projekte „Kūrybiškas pradinukų gamtamokslinis ugdymas mokykloje“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą mokytojai Raimondai Liogytei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Einorui Kašalynui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Vyčiui Valiuškevičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Adrijai Maselskytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Adrijai Maselskytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Aušrai Ščiukaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Emiliui Šneideriui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Karoliui Snitko už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Vincentui Juzėnui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Austėjai Dragūnaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Austėjai Dragūnaitei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Lukui Dakševičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokinei Sofijai Janulytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Ernestui Zubovui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Kajui Žemaičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Kajui Žemaičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Kajui Žemaičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Einorui Kašalynui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Einorui Kašalynui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Titui Kviliūnui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Titui Kviliūnui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Linui Puriui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą mokiniui Lukui Tarasevičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Rudens sesija“.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti įteikė padėkos raštą mokytojai Aušrai Razgūnienei ir dėkoja, kad kartu minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną – lapkričio 16-ąją! Džiaugiasi, kad ugdo savo bendruomenėje supratimą apie toleranciją ir jos reikšmę.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti įteikė padėkos raštą mokytojai Raimondai Liogytei ir dėkoja, kad kartu minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną – lapkričio 16-ąją! Džiaugiasi, kad ugdo savo bendruomenėje supratimą apie toleranciją ir jos reikšmę.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti įteikė padėkos raštą mokytojai Audronei Dabravolskienei ir dėkoja, kad kartu minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną – lapkričio 16-ąją! Džiaugiasi, kad ugdo savo bendruomenėje supratimą apie toleranciją ir jos reikšmę.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti įteikė padėkos raštą mokytojai Audronei Misiūnaitei ir dėkoja, kad kartu minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną – lapkričio 16-ąją! Džiaugiasi, kad ugdo savo bendruomenėje supratimą apie toleranciją ir jos reikšmę.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokytojo padėjėjai Kamiliai Račinskajai už atsakingą darbą ir nuoširdų bendradarbiavimą su Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus bendruomene.

Projekto „Olimpinis mėnuo“ organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 2 klasės mokiniams už aktyvų dalyvavimą projekte „Olimpinis mėnuo“ 2022 m..

Projekto „Olimpinis mėnuo“ organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 4 klasės mokiniams už aktyvų dalyvavimą projekte „Olimpinis mėnuo“ 2022 m..

Projekto „Olimpinis mėnuo“ organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 3 klasės mokiniams už aktyvų dalyvavimą projekte „Olimpinis mėnuo“ 2022 m..

Kauno r. Akademijos mokykla-darželis  Gilė“ įteikė padėkos raštą mokinei Radvilei Bausytei už dalyvavimą tarptautiniame vaikų kūrybinių darbų konkurse „Rieduliukas“.

Kauno r. Akademijos mokykla-darželis  Gilė“ įteikė padėkos raštą mokiniui Linui Puriui už dalyvavimą tarptautiniame vaikų kūrybinių darbų konkurse „Rieduliukas“.

Kauno r. Akademijos mokykla-darželis  Gilė“ įteikė padėkos raštą mokinei Viktorijai Maginskytei už dalyvavimą tarptautiniame vaikų kūrybinių darbų konkurse „Rieduliukas“.

Kauno r. Akademijos mokykla-darželis  Gilė“ įteikė padėkos raštą mokiniui Einorui Kašalynui už dalyvavimą tarptautiniame vaikų kūrybinių darbų konkurse „Rieduliukas“.

Sporto rėmimo fondas įteikė diplomą Jolitai Kuncevičienei ir sveikina tapus absoliučia nugalėtoja.

Sporto rėmimo fondas įteikė diplomą Ericui Davis ir sveikina tapus absoliučiu nugalėtoju.

Sporto rėmimo fondas įteikė diplomą Gabrieliui ir sveikina tapus absoliučiu nugalėtoju.

Sporto rėmimo fondas įteikė diplomą Aivarui Brindzai ir sveikina tapus absoliučiu nugalėtoju.

Sporto rėmimo fondas įteikė diplomą Algiui Bistrickui ir sveikina tapus gegužės mėnesio ėjiku.

Sporto rėmimo fondas įteikė diplomą Kristinai Pakultinytei ir sveikina tapus gegužės mėnesio ėjike.

Sporto rėmimo fondas įteikė diplomą Gretai Urbanavičiūtei ir sveikina tapus balandžio mėnesio ėjike.

Sporto rėmimo fondas įteikė diplomą Ramunei Mučinienei ir sveikina tapus balandžio mėnesio ėjike.

Sporto rėmimo fondas įteikė diplomą Aurimui ir sveikina tapus kovo mėnesio ėjiku.

Sporto rėmimo fondas įteikė diplomą Gustei Petrauskaitei ir sveikina tapus kovo mėnesio ėjike.

Sporto rėmimo fondas įteikė diplomą Ericui Davis ir sveikina tapus vasario mėnesio ėjiku.

Sporto rėmimo fondas įteikė diplomą Jolitai Kuncevičienei ir sveikina tapus vasario mėnesio ėjike.

Sporto rėmimo fondas įteikė diplomą Emilijai ir sveikina tapus sausio mėnesio ėjike.

Sporto rėmimo fondas įteikė diplomą Enrikui Žikulinui ir sveikina tapus gruodžio mėnesio ėjiku.

Sporto rėmimo fondas įteikė diplomą Eivinui Streikui ir sveikina tapus gruodžio mėnesio ėjiku.

Sporto rėmimo fondas įteikė diplomą Gabrieliui ir sveikina tapus lapkričio mėnesio ėjiku.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Kengaroo“ įteikė auksinės kengūros diplomą Aronui Boreikai.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Tavo žvilgsnis“ įteikė diplomą Lukrecijai Šiupinytei už puikius pasiekimus 2022 m. projekte „Tavo žvilgsnis“ (vertimas iš anglų kalbos).

LTOK Kauno apskrities taryba įteikė diplomą bei apdovanoja Eitminiškių gimnaziją už parodytas žinias dalyvaujant „Adamkiados“ viktorinoje.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Rokui Ginotui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Rokui Ginotui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Rokui Ginotui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Donatui Tomaševskiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Donatui Tomaševskiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Donatui Tomaševskiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Donatui Tomaševskiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Edvin Voitkevič už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Edvin Voitkevič už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Edvin Voitkevič už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Ligitai Butkevičiūtei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Ligitai Butkevičiūtei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Ligitai Butkevičiūtei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Liepai Jučaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Liepai Jučaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Liepai Jučaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Liepai Jučaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Laurai Gindželytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Laurai Gindželytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Karinai Dainovskajai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Karinai Dainovskajai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Justinui Bružui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Justinui Bružui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Justinui Bružui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Justinui Bružui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Gustei Petrauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Gustei Petrauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Gustei Petrauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Gustei Petrauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Kiprui Skebui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Pijui Skebui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Danieliui Staniševskiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Karoliui Sankovskiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Karoliui Žilioniui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Lukrecijai Šiupinytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Lukrecijai Šiupinytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Lukrecijai Šiupinytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Lukrecijai Šiupinytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Lukrecijai Šiupinytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Lukrecijai Šiupinytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Brigitai Kiškovskajai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Brigitai Kiškovskajai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Adelinai Sofijai Sudenytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Brigitai Kiškovskajai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Kevinui Seliūginui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame fizikos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Silvijai Andrušanec už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Silvijai Andrušanec už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 1 klasės mokinei Viktorijai Bružaitei už kruopštumą, aktyvią veiklą klasės gyvenime.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 1 klasės mokinei Emiliai Matkovai už pastangas moksle.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 1 klasės mokinei Darijai Saikovskytei už knygų skaitymą, aktyvią veiklą klasės gyvenime.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 1 klasės mokiniui Rokui Ginotui už knygų skaitymą, išradingumą, sumanumą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 1 klasės mokiniui Gabrieliui Vasilijavui už pastangas moksle.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 2 klasės mokinei Liepai Jučaitei už labai gerą mokymąsi ir lankomumą, kūrybingumą, knygų skaitymą, aktyvią popamokinę ir užklasinę veiklą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 2 klasės mokinei Martai Sadovskajai už knygų skaitymą, aktyvią popamokinę ir užklasinę veiklą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 2 klasės mokinei Gabijai Gasperovič už knygų skaitymą, aktyvią popamokinę ir užklasinę veiklą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 3 klasės mokinei Kamilei Perelyginai už aktyvią veiklą klasės gyvenime.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 3 klasės mokinei Ligitai Butkevičiūtei už stropumą, knygų skaitymą, aktyvią veiklą klasės gyvenime.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 3 klasės mokiniui Donatui Tomaševskij už stropumą, knygų skaitymą, aktyvią veiklą klasės gyvenime.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 3 klasės mokiniui Edvin Voitkevič už stropumą, knygų skaitymą, aktyvią veiklą klasės gyvenime.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 3 klasės mokiniui Kamil Volodkovič už stropumą,  aktyvią veiklą klasės gyvenime.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 3 klasės mokiniui Adrian Dudoit už aktyvią veiklą klasės gyvenime.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 3 klasės mokinei Austėjai Staniševskytei už knygų skaitymą, aktyvią veiklą klasės gyvenime.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 3 klasės mokinei Ievai Murašovai už aktyvią veiklą klasės gyvenime.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 3 klasės mokinei Milenai Papinigytei už aktyvią veiklą klasės gyvenime.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 4 klasės mokinei Gustei Petrauskaitei už labai gerą mokymąsi ir lankomumą, nuoširdumą, atsakingumą, pareigingumą, aktyvią popamokinę ir užklasinę veiklą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 4 klasės mokinei Laurai Gindželytei už gerą mokymąsi, pareigingumą, kūrybingumą, knygų skaitymą, aktyvią popamokinę ir užklasinę veiklą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 4 klasės mokinei Karinai Dainovskai už knygų skaitymą, aktyvią popamokinę ir užklasinę veiklą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 4 klasės mokinei Tetianai Kubarych už betarpišką ir nuoširdų bendravimą, atvirumą ir pastangas moksle.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 4 klasės mokiniui Justinui Bružui už gerą mokymąsi, atsakingumą, pareigingumą, aktyvią popamokinę ir užklasinę veiklą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą 4 klasės mokiniui Kevinui Seliūginui už gerą lankomumą, dėmesingumą, aktyvią popamokinę ir užklasinę veiklą.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Adelinai Sofijai Sudenytei už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Kiril Vinokurovui už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Kostui Snitko už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Aronui Boreikai už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Daniel Rynkevič už aktyvų dalyvavimą karjeros dienoje.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Adrianai Spiridovič už labai gerą pamokų lankomumą 2021-2022 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Akvilei Marcinkevič už labai gerą pamokų lankomumą 2021-2022 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Arnold Gasperovič už labai gerą pamokų lankomumą 2021-2022 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Beatai Seniucytei už labai gerą pamokų lankomumą 2021-2022 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Brigitai Strojin už labai gerą pamokų lankomumą 2021-2022 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Danielei Michailovskytei už labai gerą pamokų lankomumą 2021-2022 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Eimantui Navickui už labai gerą pamokų lankomumą 2021-2022 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Gabrieliui Zulonui už labai gerą pamokų lankomumą 2021-2022 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Kamilai Sinkevič už labai gerą pamokų lankomumą 2021-2022 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Kiprui Skebui už labai gerą pamokų lankomumą 2021-2022 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Mindaugui Talalajevui už labai gerą pamokų lankomumą 2021-2022 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Nerijui Navickui už labai gerą pamokų lankomumą 2021-2022 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Pijui Skebui už labai gerą pamokų lankomumą 2021-2022 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Silvijai Andrušanec už labai gerą pamokų lankomumą 2021-2022 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Vaivai Martinkutei už labai gerą pamokų lankomumą 2021-2022 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Lukrecijai Šiupinytei už aktyvų dalyvavimą įvairiuose mokyklos veiklose 2021-2022 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Danielei Kruopytei už aktyvų dalyvavimą įvairiuose mokyklos veiklose 2021-2022 mokslo metais.

Eitminiškių gimnazijos socialinė pedagogė įteikė padėkos raštą Adelinai Sofijai Sudenytei už aktyvų dalyvavimą įvairiuose mokyklos veiklose 2021-2022 mokslo metais.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Tavo žvilgsnis“ įteikė padėkos raštą Margaritai Bartkevič už dalyvavimą 2022 m. projekte „Tavo žvilgsnis“.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Tavo žvilgsnis“ įteikė padėkos raštą Linai Ramanauskaitei už dalyvavimą 2022 m. projekte „Tavo žvilgsnis“.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Tavo žvilgsnis“ įteikė padėkos raštą Emilijui Abramovui už dalyvavimą 2022 m. projekte „Tavo žvilgsnis“.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Tavo žvilgsnis“ įteikė padėkos raštą Brigitai Kiškovskajai už dalyvavimą 2022 m. projekte „Tavo žvilgsnis“.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Tavo žvilgsnis“ įteikė padėkos raštą Adrianai Spiridovič už dalyvavimą 2022 m. projekte „Tavo žvilgsnis“.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Tavo žvilgsnis“ įteikė padėkos raštą Rūtai Radavičiūtei už dalyvavimą 2022 m. projekte „Tavo žvilgsnis“.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Tavo žvilgsnis“ įteikė padėkos raštą Rapolui Radavičiui už dalyvavimą 2022 m. projekte „Tavo žvilgsnis“.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Tavo žvilgsnis“ įteikė padėkos raštą Aronui Boreikai už dalyvavimą 2022 m. projekte „Tavo žvilgsnis“.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Kengaroo“ įteikė padėkos raštą Silvijai Andrušanec už dalyvavimą 2022 m. projekte „Kalbų Kengūra“.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Kengaroo“ įteikė padėkos raštą Julijai Ramanauskaitei už dalyvavimą 2022 m. projekte „Kalbų Kengūra“.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Kengaroo“ įteikė padėkos raštą Gabrielei Siniauskaitei už dalyvavimą 2022 m. projekte „Kalbų Kengūra“.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Kengaroo“ įteikė padėkos raštą Evelinai Gasperovič už dalyvavimą 2022 m. projekte „Kalbų Kengūra“.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Kengaroo“ įteikė padėkos raštą Erikai Grumbinaitei už dalyvavimą 2022 m. projekte „Kalbų Kengūra“.

Lietuvos Respublikos Prezidentas bei Butrimonių gimnazijos direktorius įteikė padėkos raštą Vilniaus r. Eitminiškių gimnazijai už aktyvų dalyvavimą VII respublikinėje sporto ir meno šventėje „Adamkiada“.

Olympis įteikė padėkos raštą Brigitai Kiškovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Adrianai Spiridovič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Brigitai Kiškovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Brigitai Kiškovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Ernestui Abramovui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Brigitai Kiškovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Margaritos Bartkevič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Andželikai Gasperovič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Edvin Voitkevič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Gabijai Gasperovič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Gabijai Gasperovič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Gabijai Gasperovič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Gabijai Gasperovič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Martai Sadovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Martai Sadovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Martai Sadovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Martai Sadovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Karinai Dainovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Kevinui Seliūginui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Kevinui Seliūginui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Kevinui Seliūginui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Laurai Gindželytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Laurai Gindželytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Silvijai Andrušanec už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Silvijai Andrušanec už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Rokui Ginotui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija įteikė padėkos raštą Vilniaus rajono Eitminiškių gimnazijos mokytojai Renatai Magilevičienei už 8 kl. mokinių komandos paruošimą dalyvauti tarpmiestinėje gamtos mokslų viktorinoje.

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija įteikė padėkos raštą Vilniaus rajono Eitminiškių gimnazijos 8 klasės mokinei Inesai Rynkevič už dalyvavimą tarpmiestinėje gamtos mokslų viktorinoje, pripažįstant atsidavimą, aistrą ir sunkų darbą gamtos mokslų pamokose.

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija įteikė padėkos raštą Vilniaus rajono Eitminiškių gimnazijos 8 klasės mokinei Danielei Michailovskytei už dalyvavimą tarpmiestinėje gamtos mokslų viktorinoje, pripažįstant atsidavimą, aistrą ir sunkų darbą gamtos mokslų pamokose.

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija įteikė padėkos raštą Vilniaus rajono Eitminiškių gimnazijos 8 klasės mokiniui Gabrieliui Zulonui už dalyvavimą tarpmiestinėje gamtos mokslų viktorinoje, pripažįstant atsidavimą, aistrą ir sunkų darbą gamtos mokslų pamokose.

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija įteikė padėkos raštą Vilniaus rajono Eitminiškių gimnazijos 8 klasės mokinei Upei Rudokaitei už dalyvavimą tarpmiestinėje gamtos mokslų viktorinoje, pripažįstant atsidavimą, aistrą ir sunkų darbą gamtos mokslų pamokose.

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija bei Lavoriškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijai už dalyvavimą istorinėje konferencijoje „Tarp XX amžiaus audrų“. Konferenciją organizavo Lavoriškių gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras, bendradarbiaujant su Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija bei Lavoriškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokytojui Eivinui Streikui už mokinių paruošimą bei dalyvavimą istorinėje konferencijoje „Tarp XX amžiaus audrų“. Konferenciją organizavo Lavoriškių gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras, bendradarbiaujant su Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.

Lavoriškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokiniui Aronui Boreikai už dalyvavimą mokinių istorinėje konferencijoje „Tarp XX amžiaus audrų“, skirtai Klaipėdos krašto atgavimo šimtmečiui paminėti.

Lavoriškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokiniui Rapolui Radavičiui už dalyvavimą mokinių istorinėje konferencijoje „Tarp XX amžiaus audrų“, skirtai Klaipėdos krašto atgavimo šimtmečiui paminėti.

Lavoriškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokiniui Rūtai Radavičiūtei už dalyvavimą mokinių istorinėje konferencijoje „Tarp XX amžiaus audrų“, skirtai Klaipėdos krašto atgavimo šimtmečiui paminėti.

Vilniaus rajono technologijų mokytojų metodinis būrelis įteikė padėkos raštą Beatai Seniucytei už dalyvavimą Vilniaus rajono technologijų olimpiadoje „Kūrybos virusas 2022“.

Vilniaus rajono technologijų mokytojų metodinis būrelis įteikė padėkos raštą technologijų mokytojai Lijanai Šulcaitei už mokinio paruošimą Vilniaus rajono technologijų olimpiadoje „Kūrybos virusas 2022“.

Žalia giria įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijai, kad prisideda ir yra „Susitarę su gamta“ iniciatyvos dalis.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bendrojo ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos 1-4 klasių mokiniams ir mokytojai Aurelijai Gvozdzinskienei už dalyvavimą septintajame šalies 1-4 klasių mokinių vokalinių ansamblių, chorų, festivalyje „Advento tyloje“.

Certificate of Attendance. This Certificate is presented to Ramunė Mučinienė for attending the Short-term exchange of groups of pupils in the meeting carried out within Erasmus+ project CEMLO (2019-229-062644_5) organized by School Centre Velenje, Gymnasium Velenje from 13th June 2022 till 17 June 2022 at Trg mladosti 3, Velenje, Slovenia.

Certificate of Attendance. This Certificate is presented to Kristina Pakultinytė for attending the Short-term exchange of groups of pupils in the meeting carried out within Erasmus+ project CEMLO (2019-229-062644_5) organized by School Centre Velenje, Gymnasium Velenje from 13th June 2022 till 17 June 2022 at Trg mladosti 3, Velenje, Slovenia.

Certificate of Attendance. This Certificate is presented to Julija Ramanauskaitė for attending the Short-term exchange of groups of pupils in the meeting carried out within Erasmus+ project CEMLO (2019-229-062644_5) organized by School Centre Velenje, Gymnasium Velenje from 13th June 2022 till 17 June 2022 at Trg mladosti 3, Velenje, Slovenia.

Certificate of Attendance. This Certificate is presented to Gabrielė Siniauskaitė for attending the Short-term exchange of groups of pupils in the meeting carried out within Erasmus+ project CEMLO (2019-229-062644_5) organized by School Centre Velenje, Gymnasium Velenje from 13th June 2022 till 17 June 2022 at Trg mladosti 3, Velenje, Slovenia.

Certificate of Attendance. This Certificate is presented to Beata Seniucytė for attending the Short-term exchange of groups of pupils in the meeting carried out within Erasmus+ project CEMLO (2019-229-062644_5) organized by School Centre Velenje, Gymnasium Velenje from 13th June 2022 till 17 June 2022 at Trg mladosti 3, Velenje, Slovenia.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Tavo žvilgsnis“ įteikė pažymėjimą Violetai Liachovičienei už moksleivių rengimą iliustracijų projektui.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Tavo žvilgsnis“ įteikė pažymėjimą Violetai Liachovičienei už moksleivių rengimą užsienio kalbų Kengūros projektui.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas „Tavo žvilgsnis“ įteikė pažymėjimą Violetai Liachovičienei už moksleivių rengimą vertimui iš užsienio kalbos projektui.

Certificate of Participation Proudly Presented to Kristina Pakultinytė for participating in a SHORT TERM OF GROUPS OF PUPILS „Nazilli Social Sciences High School“ Nazilli, Turkey: Mountains-A well of hidden treasures 2-6 May 2022.

Certificate of Participation Proudly Presented to Vaiva Martinkutė for participating in a SHORT TERM OF GROUPS OF PUPILS „Nazilli Social Sciences High School“ Nazilli, Turkey: Mountains-A well of hidden treasures 2-6 May 2022.

Certificate of Participation Proudly Presented to Ramunė Mučinienė for participating in a SHORT TERM OF GROUPS OF PUPILS „Nazilli Social Sciences High School“ Nazilli, Turkey: Mountains-A well of hidden treasures 2-6 May 2022.

Certificate of Participation Proudly Presented to Kamila Sinkevič for participating in a SHORT TERM OF GROUPS OF PUPILS „Nazilli Social Sciences High School“ Nazilli, Turkey: Mountains-A well of hidden treasures 2-6 May 2022.

Certificate of Participation Proudly Presented to Silvija Andrušanec for participating in a SHORT TERM OF GROUPS OF PUPILS „Nazilli Social Sciences High School“ Nazilli, Turkey: Mountains-A well of hidden treasures 2-6 May 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Eitminiškių gimnazija Nerijus Navickas attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Eitminiškių gimnazija Paulius Seniuc attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Eitminiškių gimnazija Kajus Rudokas attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Eitminiškių gimnazija Emilijus Abramovas attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Eitminiškių gimnazija Emilija Jakubauskaitė attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Eitminiškių gimnazija Tomas Kalonas attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Eitminiškių gimnazija Samuel William Davis attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the teacher from Eitminiškių gimnazija Raimonda Liogytė attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the teacher from Eitminiškių gimnazija Ramunė Mučinienė attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the teacher from Eitminiškių gimnazija Renata Magilevičienė attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the teacher from Eitminiškių gimnazija Kristina Pakultinytė attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the teacher from Eitminiškių gimnazija Jolita Kuncevičienė attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the teacher from Eitminiškių gimnazija Elena Boban attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the teacher from Eitminiškių gimnazija Eivinas Streikus attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the teacher from Eitminiškių gimnazija Violeta Liachovičienė attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Olympis pažymėjime pažymima, kad 36 mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokiniai 2022 m. kovo 1-31 d. dalyvavo Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022 – Pavasario sesija“ ir gavo 6 medalius, 79 diplomus ir 39 padėkas.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Violeta Liachovičienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 medalį ir 4 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Violeta Liachovičienė 2022 m. kovo 1-31 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Renata Česnytė 2022 m. kovo 1-31 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Kristina Pakultinytė 2022 m. kovo 1-31 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Jolita Kuncevičienė 2022 m. kovo 1-31 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Buivydiškių pagrindinė mokykla įteikė padėkos raštą Augustei Gaivenytei regioninių mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo nuotolinio meninio skaitymo konkurse „Čiulbantis ulbantis žodis“ laimėjus II-ąją vietą.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Austinai Pulkaunikaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Austinai Pulkaunikaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Austinai Pulkaunikaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Austinai Pulkaunikaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Emiliui Šneideriui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Emiliui Šneideriui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Emiliui Šneideriui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Karolinai Snitko už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Karolinai Snitko už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Karolinai Snitko už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Karoliui Snitko už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Karoliui Snitko už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologjų konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Luknei Kazlauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Luknei Kazlauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Luknei Kazlauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Luknei Kazlauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Linui Puriui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Linui Puriui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Linui Puriui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Titui Kviliūnui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Ugniui Simonui Augūnui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Ugniui Simonui Augūnui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Ugniui Simonui Augūnui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Ugniui Simonui Augūnui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 1 klasės mokiniui Titui Kviliūnui už puikų mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 1 klasės mokinei Radvilei Bausytei už puikų mokymąsi ir knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 1 klasės mokinei Paulai Levickaitei už puikų mokymąsi ir knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 1 klasės mokiniui Linui Puriui už puikų mokymąsi ir knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 1 klasės mokinei Amilijai Bučytei už puikų mokymąsi ir nepriekaištingą elgesį.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 2 klasės mokiniui Vyčiui Valiuškevičiui už puikų mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 2 klasės mokinei Ugnei Strolytei už didelę pažangą moksle.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 2 klasės mokiniui Kajui Žemaičiui už puikų mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 2 klasės mokiniui Emiliui Aleksandrui Jonauskui už puikų mokymąsi ir knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 2 klasės mokiniui Ernestui Zubovui už puikų mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 2 klasės mokiniui Gabrieliui Jonuškai už puikų mokymąsi.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 3 klasės mokinei Austinai Pulkaunikaitei už puikų mokymąsi, knygų skaitymą ir aktyvią veiklą klasės gyvenime.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 3 klasės mokiniui Jokūbui Januliui už didelę pažangą moksle.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 3 klasės mokinei Karolinai Snitkaitei už puikų mokymąsi, knygų skaitymą ir aktyvią veiklą klasės gyvenime.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 3 klasės mokiniui Karoliui Snitko už puikų mokymąsi ir knygų skaitymą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus 3 klasės mokinei Luknei Kazlauskaitei už puikų mokymąsi, knygų skaitymą ir aktyvią veiklą klasės gyvenime.

Buivydiškių pagrindinė mokykla įteikė padėkos raštą Eglei Dzedziukevičienei už puikų mokinės parengimą regioninių mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo nuotolinio meninio skaitymo konkursui „Čiulbantis ulbantis žodis“.

Buivydiškių pagrindinė mokykla įteikė padėkos raštą Raimondai Liogytei už mokinės parengimą regioninių mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo nuotolinio meninio skaitymo konkursui „Čiulbantis ulbantis žodis“.

Buivydiškių pagrindinė mokykla įteikė padėkos raštą Paulai Levickaitei už dalyvavimą regioninių mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo nuotolinio meninio skaitymo konkursui „Čiulbantis ulbantis žodis“.

Olympis įteikė padėkos raštą Titui Kviliūnui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Einorui Kašalynui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Linui Puriui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Titui Kviliūnui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Titui Kviliūnui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Emiliui Šneideriui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Karoliui Snitko už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Jokūbui Januliui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Jokūbui Januliui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Jokūbui Januliui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Jokūbui Januliui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Karolinai Snitko už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Karoliui Snitko už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – pavasario sesija“.

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla įteikė padėkos raštą mokinei Radvilei Bausytei už dalyvavimą Tarptautinėje kompiuterinių atvirukų parodoje-konkurse „Sveikinu, Lietuva!“.

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla įteikė padėkos raštą mokytojui Raimondai Liogytei už dalyvavimą Tarptautinėje kompiuterinių atvirukų parodoje-konkurse „Sveikinu, Lietuva!“.

Vilniaus r. Rudaminos lopšelis-darželis įteikė padėkos raštą Renatai Laurinavičienei už dalyvavimą respublikiniame virtualaus ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projekte „STEAM visus metus“.

Panevėžio lopšelis-darželis „Vaikystė“ įteikė padėkos raštą Sandrai Ušinskaitei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų projekte „Skirtingų kojinių šokis“.

Panevėžio lopšelis-darželis „Vaikystė“ įteikė padėkos raštą Renatai Laurinavičienei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų projekte „Skirtingų kojinių šokis“.

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka įteikė padėkos raštą Eglei Dzedziukevičienei už dalyvavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tarptautiniame projekte „Kartu paskaitykim knygelę“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Ana Palcevienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 medalį ir 1 diplomą.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Ana Palcevienė 2022 m. kovo 1-31 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Aušra Razgūnienė 2022 m. kovo 1-31 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Aušra Razgūnienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame biologijos ir pasaulio pažinimo konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 3 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Aušra Razgūnienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 5 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Aušra Razgūnienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 5 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Aušra Razgūnienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 3 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Raimonda Liogytė 2022 m. kovo 1-31 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022 – Pavasario sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Raimonda Liogytė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 diplomą.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Raimonda Liogytė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 diplomą.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Raimonda Liogytė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse „Olympis 2022 – Pavasario sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 medalį ir 1 diplomą.

Lietuvos Junior Acievement įteikė pažymėjimą Eglei Dzedziukevičienei už dalyvavimą iniciatyvoje „Laisvės apyrankė“, kurioje kartu su mokiniais išreiškė palaikymą Ukrainai ir bendrai šalių vertybei – laisvei, prisijungiant prie globalios laisvės palaikymo pamokos.

Sporto rėmimo fondas įteikė diplomą Gustei Petrauskaitei, kuri tapo kovo mėnesio ėjike.

Sporto rėmimo fondas įteikė diplomą Jolitai Kuncevičienei, kuri tapo vasario mėnesio ėjike.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Danieliui Staniševskiui už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus II vietą.

 Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Julitai Binderytei už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus I vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Karoliui Žilioniui už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus III vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Brigitai Strojin už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus I vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Mindaugui Talalajevui už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus I vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Šarūnui Jakubauskui už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus II vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Edvinui Šakaliui už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus III vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Simui Vasilijavui už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus III vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Adelinai Sofijai Sudenytei už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus I vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Adrianai Spiridovič už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus I vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Brigitai Kiškovskajai už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus I vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Danielei Kruopytei už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus I vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Eimantui Navickui už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus II vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Ernestui Abramovui už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus II vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Lukrecijai Šiupinytei už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus I vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Lukui Krasauskui už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus II vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Margaritai Bartkevič už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus I vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Aurimui Binderiui už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus III vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Kirilui Vinokurovui už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus III vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Akvilei Marcinkevič už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus II vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Gretai Paškevičiūtei už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus II vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Pijui Žemaičiui už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus I vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Rūtai Radavičiūtei už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus II vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Arnoldui Gasperovič už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus III vietą.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė diplomą Rapolui Radavičiui už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Atvirukas mylimam žmogui“ ir laimėjus III vietą.

Programos mokytoja įteikė diplomą Eitminiškių gimnazijos 10, 11 klasės mokiniams už dalyvavimą programoje „Stiprūs, drąsūs, ramūs“ ir sėkmingai ją užbaigė.

Programos mokytoja įteikė diplomą Eitminiškių gimnazijos 7, 8, 9 klasės mokiniams už dalyvavimą programoje „Stiprūs, drąsūs, ramūs“ ir sėkmingai ją užbaigė.

Programos mokytoja įteikė diplomą Eitminiškių gimnazijos 1, 3 klasės mokiniams už dalyvavimą programoje „Stiprūs, drąsūs, ramūs“ ir sėkmingai ją užbaigė.

Programos mokytoja įteikė diplomą Eitminiškių gimnazijos 2, 4 klasės mokiniams už dalyvavimą programoje „Stiprūs, drąsūs, ramūs“ ir sėkmingai ją užbaigė.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Liepai Jučaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Liepai Jučaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Liepai Jučaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Liepai Jučaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Ligitai Butkevičiūtei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Ligitai Butkevičiūtei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Ligitai Butkevičiūtei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Kamil Volodkovič už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Kamil Volodkovič už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Kamil Volodkovič už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Kamil Volodkovič už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Edvin Voitkevič už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Edvin Voitkevič už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Edvin Voitkevič už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Edvin Voitkevič už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Donatui Tomaševskij už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Donatui Tomaševskij už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Donatui Tomaševskij už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Donatui Tomaševskij už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvų kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Laurai Gindželytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Gustei Petrauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Gustei Petrauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Gustei Petrauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Gustei Petrauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Justinui Bružui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Justinui Bružui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Justinui Bružui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Justinui Bružui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Danieliui Staniševskiui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Kiprui Skebui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Pijui Skebui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Adelinai Sofijai Sudenytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Kostui Snitko už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Ernestui Abramovui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Lukrecijai Šiupinytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Lukrecijai Šiupinytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Lukrecijai Šiupinytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Lukrecijai Šiupinytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Lukrecijai Šiupinytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Lukrecijai Šiupinytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Lukrecijai Šiupinytei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame fizikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Aronui Boreikai už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Emilijui Abramovui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Silvijai Andrušanec už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Silvijai Andrušanec už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Silvijai Andrušanec už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame istorijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Kauno rajono Zapyškių pagrindinė mokykla įteikė diplomą Vaivai Martinkutei Vilniaus rajono Eitminiškių gimnazijos 10 klasės mokinei, respublikiniame 5-10 klasių integruotame lietuvių kalbos, dailės, informacinių technologijų konkurse „Laimės akimirkos“ 9-10 klasių amžiaus grupėje laimėjusiai II vietą.

VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“ įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijai ir nuoširdžiai dėkoja švietimo organizacijos bendruomenės nariams už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms“. Dėkoja už indėlį stiprinant vaikų socialinius-emocinius gebėjimus, bei prisidedant prie draugiškos ir saugios aplinkos kūrimo Lietuvos ugdymo įstaigose.

VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“ įteikė padėkos raštą Kristinai Pakultinytei ir nuoširdžiai dėkoja už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms“. Dėkoja už aktyvumą ir indėlį stiprinant vaikų socialinius-emocinius gebėjimus, kuriant draugišką bei saugią aplinką Lietuvos ugdymo įstaigose.

VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“ įteikė padėkos raštą Gabrieliui Vasilijavui ir nuoširdžiai dėkoja už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms“. Tavo ir Tavo draugų dėka aplinka, kurioje mokotės tapo draugiškesnė, linksmesnė ir geranoriškesnė.

VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“ įteikė padėkos raštą Emiliai Matkovai ir nuoširdžiai dėkoja už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms“. Tavo ir Tavo draugų dėka aplinka, kurioje mokotės tapo draugiškesnė, linksmesnė ir geranoriškesnė.

VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“ įteikė padėkos raštą Darijai Saikovskytei ir nuoširdžiai dėkoja už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms“. Tavo ir Tavo draugų dėka aplinka, kurioje mokotės tapo draugiškesnė, linksmesnė ir geranoriškesnė.

VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“ įteikė padėkos raštą Rokui Ginotui ir nuoširdžiai dėkoja už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms“. Tavo ir Tavo draugų dėka aplinka, kurioje mokotės tapo draugiškesnė, linksmesnė ir geranoriškesnė.

VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“ įteikė padėkos raštą Viktorijai Bružaitei ir nuoširdžiai dėkoja už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms“. Tavo ir Tavo draugų dėka aplinka, kurioje mokotės tapo draugiškesnė, linksmesnė ir geranoriškesnė.

VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“ įteikė padėkos raštą Milenai Papinigytei ir nuoširdžiai dėkoja už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms“. Tavo ir Tavo draugų dėka aplinka, kurioje mokotės tapo draugiškesnė, linksmesnė ir geranoriškesnė.

VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“ įteikė padėkos raštą Kamilei Perelyginai ir nuoširdžiai dėkoja už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms“. Tavo ir Tavo draugų dėka aplinka, kurioje mokotės tapo draugiškesnė, linksmesnė ir geranoriškesnė.

VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“ įteikė padėkos raštą Ligitai Butkevičiūtei ir nuoširdžiai dėkoja už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms“. Tavo ir Tavo draugų dėka aplinka, kurioje mokotės tapo draugiškesnė, linksmesnė ir geranoriškesnė.

VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“ įteikė padėkos raštą Kamil Volodkovič ir nuoširdžiai dėkoja už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms“. Tavo ir Tavo draugų dėka aplinka, kurioje mokotės tapo draugiškesnė, linksmesnė ir geranoriškesnė.

VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“ įteikė padėkos raštą Edvin Voitkevič ir nuoširdžiai dėkoja už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms“. Tavo ir Tavo draugų dėka aplinka, kurioje mokotės tapo draugiškesnė, linksmesnė ir geranoriškesnė.

VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“ įteikė padėkos raštą Donatui Tomaševskij ir nuoširdžiai dėkoja už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms“. Tavo ir Tavo draugų dėka aplinka, kurioje mokotės tapo draugiškesnė, linksmesnė ir geranoriškesnė.

VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“ įteikė padėkos raštą Austėjai Staniševskytei ir nuoširdžiai dėkoja už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms“. Tavo ir Tavo draugų dėka aplinka, kurioje mokotės tapo draugiškesnė, linksmesnė ir geranoriškesnė.

VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“ įteikė padėkos raštą Adrian Dudoit ir nuoširdžiai dėkoja už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms“. Tavo ir Tavo draugų dėka aplinka, kurioje mokotės tapo draugiškesnė, linksmesnė ir geranoriškesnė.

VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“ įteikė padėkos raštą Ievai Murašovai ir nuoširdžiai dėkoja už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo drambliada darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms“. Tavo ir Tavo draugų dėka aplinka, kurioje mokotės tapo draugiškesnė, linksmesnė ir geranoriškesnė.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Aurelijai Gvozdzinskienei už dalyvavimą tarptautiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švenčių Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Kristinai Pakultinytei už dalyvavimą tarptautiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švenčių Lietuvą“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Jolitai Kuncevičienei už dalyvavimą tarptautiniame 1-4 klasių mokinių integruotame informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švenčių Lietuvą“.

Vilniaus technologijų mokymo centras įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos bendruomenei už bendradarbiavimą ir meninį įkvėpimą, kurį Vilniaus technologijų mokymo centro bendruomenei suteikė gimnazijos kūrybinių darbų paroda „Nuo taško iki…“.

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija įteikė padėkos raštą Ramunei Mucinienei už mokinių paruošimą Respublikinei bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių virtualiai parodai „Nupiešk man savo vardą“.

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija įteikė padėkos raštą Kristinai Pakultinytei už mokinių paruošimą Respublikinei bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių virtualiai parodai „Nupiešk man savo vardą“.

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija įteikė padėkos raštą Mindaugui Talalajevui už dalyvavimą Respublikinėje mokinių piešinių virtualioje parodoje „Nupiešk man savo vardą“.

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija įteikė padėkos raštą Mindaugui Godai už dalyvavimą Respublikinėje mokinių piešinių virtualioje parodoje „Nupiešk man savo vardą“.

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija įteikė padėkos raštą Milenai Papinigytei už dalyvavimą Respublikinėje mokinių piešinių virtualioje parodoje „Nupiešk man savo vardą“.

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija įteikė padėkos raštą Karinai Dainovskai už dalyvavimą Respublikinėje mokinių piešinių virtualioje parodoje „Nupiešk man savo vardą“.

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija įteikė padėkos raštą Arnoldui Gasperovič už dalyvavimą Respublikinėje mokinių piešinių virtualioje parodoje „Nupiešk man savo vardą“.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė padėkos raštą Brigitai Strojin už dalyvavimą respublikiniame ugdymo įstaigų kūrybinių darbų konkurse „Vandens lašelyje stebuklą pamačiau“.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė padėkos raštą Daniel Rynkevič už dalyvavimą respublikiniame ugdymo įstaigų kūrybinių darbų konkurse „Vandens lašelyje stebuklą pamačiau“.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė padėkos raštą Danielei Michailovskytei už dalyvavimą respublikiniame ugdymo įstaigų kūrybinių darbų konkurse „Vandens lašelyje stebuklą pamačiau“.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė padėkos raštą Edvinui Šakaliui už dalyvavimą respublikiniame ugdymo įstaigų kūrybinių darbų konkurse „Vandens lašelyje stebuklą pamačiau“.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė padėkos raštą Emilijai Bartkevičiūtei už dalyvavimą respublikiniame ugdymo įstaigų kūrybinių darbų konkurse „Vandens lašelyje stebuklą pamačiau“.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė padėkos raštą Karoliui Sankovskij už dalyvavimą respublikiniame ugdymo įstaigų kūrybinių darbų konkurse „Vandens lašelyje stebuklą pamačiau“.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė padėkos raštą Kiprui Skebui už dalyvavimą respublikiniame ugdymo įstaigų kūrybinių darbų konkurse „Vandens lašelyje stebuklą pamačiau“.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė padėkos raštą Linai Ramanauskaitei už dalyvavimą respublikiniame ugdymo įstaigų kūrybinių darbų konkurse „Vandens lašelyje stebuklą pamačiau“.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė padėkos raštą Livetai Grunataitei už dalyvavimą respublikiniame ugdymo įstaigų kūrybinių darbų konkurse „Vandens lašelyje stebuklą pamačiau“.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė padėkos raštą Orestui Maselskiui už dalyvavimą respublikiniame ugdymo įstaigų kūrybinių darbų konkurse „Vandens lašelyje stebuklą pamačiau“.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė padėkos raštą Pijui Skebui už dalyvavimą respublikiniame ugdymo įstaigų kūrybinių darbų konkurse „Vandens lašelyje stebuklą pamačiau“.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija įteikė padėkos raštą Simui Vasilijavui už dalyvavimą respublikiniame ugdymo įstaigų kūrybinių darbų konkurse „Vandens lašelyje stebuklą pamačiau“.

Vaikų linija įteikė padėkos raštą Elenai Boban, kad sėkmingai išsprendė testą bei sužinojo, kaip atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms.

Vaikų linija įteikė padėkos raštą Brigitai Strojin, kad sėkmingai išsprendė testą bei sužinojo, kaip atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms.

Vaikų linija įteikė padėkos raštą Edvinui Šakaliui, kad sėkmingai išsprendė testą bei sužinojo, kaip atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms.

Vaikų linija įteikė padėkos raštą Kostui Snitko, kad sėkmingai išsprendė testą bei sužinojo, kaip atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms.

Vaikų linija įteikė padėkos raštą Linai Ramanauskaitei, kad sėkmingai išsprendė testą bei sužinojo, kaip atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms.

Vaikų linija įteikė padėkos raštą Mindaugui Talalajevui, kad sėkmingai išsprendė testą bei sužinojo, kaip atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms.

Vaikų linija įteikė padėkos raštą Šarūnui Jakubauskui, kad sėkmingai išsprendė testą bei sužinojo, kaip atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms.

Vaikų linija įteikė padėkos raštą Simui Vasilijavui, kad sėkmingai išsprendė testą bei sužinojo, kaip atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms.

Vaikų linija įteikė padėkos raštą Andželikai Gasperovič, kad sėkmingai išsprendė testą bei sužinojo, kaip atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms.

Vaikų linija įteikė padėkos raštą Augustui Martynui Sondeckiui, kad sėkmingai išsprendė testą bei sužinojo, kaip atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms.

Vaikų linija įteikė padėkos raštą Daniel Rynkevič, kad sėkmingai išsprendė testą bei sužinojo, kaip atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms.

Vaikų linija įteikė padėkos raštą Danieliui Staniševskiui, kad sėkmingai išsprendė testą bei sužinojo, kaip atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms.

Vaikų linija įteikė padėkos raštą Gabrielei Perelyginai, kad sėkmingai išsprendė testą bei sužinojo, kaip atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms.

Vaikų linija įteikė padėkos raštą Julitai Binderytei, kad sėkmingai išsprendė testą bei sužinojo, kaip atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms.

Vaikų linija įteikė padėkos raštą Karoliui Žilioniui, kad sėkmingai išsprendė testą bei sužinojo, kaip atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms.

Vaikų linija įteikė padėkos raštą Karoliui Sankovskij, kad sėkmingai išsprendė testą bei sužinojo, kaip atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms.

Vaikų linija įteikė padėkos raštą Kiprui Skebui, kad sėkmingai išsprendė testą bei sužinojo, kaip atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms.

Vaikų linija įteikė padėkos raštą Pijui Skebui, kad sėkmingai išsprendė testą bei sužinojo, kaip atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijai ir dėkoja už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, minint Laisvės gynėjų dieną – Sausio 13-ąją. Ačiū, kad kartu uždegėte atminimo, vienybės ir pergalės žvakutes!

Arkivyskupijos Caritas įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos bendruomenei ir mokytojai Vaidai Šlepikienei už dalyvavimą Vilniaus arkivyskupijos Carito 2021 m. advento akcijoje „Gerumas mus vienija“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Jolitai Kuncevičienei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Kristinai Pakultinytei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

Vilniaus Maironio progimnazija įteikė padėkos raštą Aurelijai Gvozdzinskienei už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių integruotame dailės ir technologijų bei muzikos projekte „Žiemos pasaka“.

18-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ 1-ojo etapo organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokytojai Gražinai Montrimienei už tarptautinio informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ vykdymą Eitminiškių gimnazijoje.

18-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ 1-ojo etapo organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokinei Lukrecijai Šiupinytei už tarptautinio informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ vykdymą Eitminiškių gimnazijoje.

18-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ 1-ojo etapo organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokiniui Kostui Snitko už dalyvavimą tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

18-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ 1-ojo etapo organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokiniui Danieliui Staniševskiui už dalyvavimą tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

18-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ 1-ojo etapo organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokinei Beatai Seniucytei už dalyvavimą tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

18-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ 1-ojo etapo organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokinei Gabrielei Siniauskaitei už dalyvavimą tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

18-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ 1-ojo etapo organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokinei Evelinai Gasperovič už dalyvavimą tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

18-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ 1-ojo etapo organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokinei Erikai Grumbinaitei už dalyvavimą tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

18-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ 1-ojo etapo organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokinei Gustei Dabravolskaitei už dalyvavimą tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

18-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ 1-ojo etapo organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokiniui Kajui Rudokui už dalyvavimą tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

18-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ 1-ojo etapo organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokiniui Emilijui Abramovui už dalyvavimą tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

18-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ 1-ojo etapo organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokiniui Nerijui Navickui už dalyvavimą tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

18-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ 1-ojo etapo organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokinei Silvijai Andrušanec už dalyvavimą tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

18-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ 1-ojo etapo organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokinei Gretai Urbanavičiūtei už dalyvavimą tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

18-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ 1-ojo etapo organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokiniui Patryk Belunski už dalyvavimą tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

18-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ 1-ojo etapo organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokinei Emilijai Jakubauskaitei už dalyvavimą tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

18-ojo informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ 1-ojo etapo organizatoriai įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokiniui Pauliui Seniuc už dalyvavimą tarptautiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

Sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ programų autorė ir vadovė įteikė padėkos raštą ugdymo pasakomis iniciatyvos „Pasakų iššūkis 2021“ dalyvei Kristinai Pakultinytei.

Sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ programų autorė ir vadovė įteikė padėkos raštą ugdymo pasakomis iniciatyvos „Pasakų iššūkis 2021“ dalyvei Ievai Murašovai.

Sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ programų autorė ir vadovė įteikė padėkos raštą ugdymo pasakomis iniciatyvos „Pasakų iššūkis 2021“ dalyvei Ligitai Butkevičiūtei.

Sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ programų autorė ir vadovė įteikė padėkos raštą ugdymo pasakomis iniciatyvos „Pasakų iššūkis 2021“ dalyviui Adrian Dudoit.

Sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ programų autorė ir vadovė įteikė padėkos raštą ugdymo pasakomis iniciatyvos „Pasakų iššūkis 2021“ dalyvei Milenai Papinigytei.

Sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ programų autorė ir vadovė įteikė padėkos raštą ugdymo pasakomis iniciatyvos „Pasakų iššūkis 2021“ dalyvei Kamilei Perelyginai.

Sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ programų autorė ir vadovė įteikė padėkos raštą ugdymo pasakomis iniciatyvos „Pasakų iššūkis 2021“ dalyvei Austėjai Staniševskytei.

Sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ programų autorė ir vadovė įteikė padėkos raštą ugdymo pasakomis iniciatyvos „Pasakų iššūkis 2021“ dalyviui Donatui Tomaševskij.

Sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ programų autorė ir vadovė įteikė padėkos raštą ugdymo pasakomis iniciatyvos „Pasakų iššūkis 2021“ dalyviui Edvin Voitkevič.

Sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ programų autorė ir vadovė įteikė padėkos raštą ugdymo pasakomis iniciatyvos „Pasakų iššūkis 2021“ dalyviui Kamil Volodkovič.

Sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ programų autorė ir vadovė įteikė padėkos raštą ugdymo pasakomis iniciatyvos „Pasakų iššūkis 2021“ dalyvei Darijai Saikovskytei.

Sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ programų autorė ir vadovė įteikė padėkos raštą ugdymo pasakomis iniciatyvos „Pasakų iššūkis 2021“ dalyvei Emiliai Matkovai.

Sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ programų autorė ir vadovė įteikė padėkos raštą ugdymo pasakomis iniciatyvos „Pasakų iššūkis 2021“ dalyviui Gabrieliui Vasilijavui.

Sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ programų autorė ir vadovė įteikė padėkos raštą ugdymo pasakomis iniciatyvos „Pasakų iššūkis 2021“ dalyviui Rokui Ginotui.

Sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ programų autorė ir vadovė įteikė padėkos raštą ugdymo pasakomis iniciatyvos „Pasakų iššūkis 2021“ dalyvei Viktorijai Bružaitei.

Olympis įteikė padėkos raštą Gabijai Gasperovič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Gabijai Gasperovič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Kevinui Seliūginui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Kevinui Seliūginui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Daniel Rynkevič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Adrianai Spiridovič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Brigitai Kiškovskajai už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Lukui Krasauskui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Danielei Kruopytei už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Margaritai Bartkevič už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Gabrieliui Zulonui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Silvijai Andrušanec už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Silvijai Andrušanec už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Silvijai Andrušanec už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame geografijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Silvijai Andrušanec už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame fizikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Silvijai Andrušanec už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame chemijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Elektronikos platintojų asociacija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijai ir dėkoja už dalyvavimą 2021 m. Nacionalinėje Aplinkosaugos Olimpiadoje 7-8 klasių mokiniams, puikias olimpiados dalyvių aplinkosaugos žinias bei indėlį, skleidžiant aplinkosaugos idėjas.

VšĮ „Draugiški šeimai“ įteikė padėkos raštą už surinktus 47,2 kg kamštelių ir iš visos širdies dėkoja Eitminiškių gimnazijai už dalyvavimą draugiškame gamtai konkurse „Kamštelių vajus 2021“.

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijai ir dėkoja už Tarptautinės tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios minėjimo organizavimą savo bendruomenėje. Džiaugiamės, kad perduodate žinią jaunajai kartai apie pakantumą, toleranciją ir kito supratimą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Jūratei Juškienei už profesionalų darbą, aktyvią visuomeninę ir kultūrinę veiklą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Renatai Butkevičienei už nuoširdų, kompetentingą ir kūrybingą darbą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Regina Matačino už geranoriškumą, supratingumą bei nuoširdų ilgametį darbą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Boženai Sinkevič už iniciatyvumą, geranoriškumą bei atsakingą darbą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Antoni Gedris už pareigingumą, geranoriškumą bei profesionalų darbą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Janinai Vobalis už nuoširdumą, supratingumą ir atsakingą ilgametį darbą.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Aivatui Brindzai už kūrybingą jaunosios kartos socialinių ir dalykinių kompetencijų ugdymą.

Lietuvos Respublikos Švietimo, Mokslo ir Sporto Ministerija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos vyresniajai pradinių klasių mokytojai Aušrai Razgūnienei už nuoširdų, kūrybingą ir iniciatyvų pedagoginį darbą.

Plungės specialiojo ugdymo centras įteikė padėkos raštą Augustui Martynui Sondeckiui už dalyvavimą respublikinėje akcijoje – nuotraukų parodoje „Mes norime būti kartu“, skirtoje paminėti Tarptautinei neįgaliųjų dienai.

Plungės specialiojo ugdymo centras įteikė padėkos raštą Aurimui Binderiui už dalyvavimą respublikinėje akcijoje – nuotraukų parodoje „Mes norime būti kartu“, skirtoje paminėti Tarptautinei neįgaliųjų dienai.

Plungės specialiojo ugdymo centras įteikė padėkos raštą Arnoldui Gasperovič už dalyvavimą respublikinėje akcijoje – nuotraukų parodoje „Mes norime būti kartu“, skirtoje paminėti Tarptautinei neįgaliųjų dienai.

Plungės specialiojo ugdymo centras įteikė padėkos raštą Mindaugui Godai už dalyvavimą respublikinėje akcijoje – nuotraukų parodoje „Mes norime būti kartu“, skirtoje paminėti Tarptautinei neįgaliųjų dienai.

Kelmės „Kražantės“ progimnazija kartu su Kelmės švietimo pagalbos tarnyba įteikė padėkos raštą Elenai Boban už mokinių parengimą respublikiniam piešinių konkursui „Mano svajonių draugas“, skirtam draugo dienai paminėti.

Kelmės „Kražantės“ progimnazija kartu su Kelmės švietimo pagalbos tarnyba įteikė padėkos raštą Austėjai Staniševskytei už dalyvavimą respublikiniame piešinių konkursui „Mano svajonių draugas“, skirtame draugo dienai paminėti.

Kelmės „Kražantės“ progimnazija kartu su Kelmės švietimo pagalbos tarnyba įteikė padėkos raštą Milenai Papinigytei už dalyvavimą respublikiniame piešinių konkursui „Mano svajonių draugas“, skirtame draugo dienai paminėti.

Kelmės „Kražantės“ progimnazija kartu su Kelmės švietimo pagalbos tarnyba įteikė padėkos raštą Karinai Dainovskajai už dalyvavimą respublikiniame piešinių konkursui „Mano svajonių draugas“, skirtame draugo dienai paminėti.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Elenai Boban už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Adelinai Sofijai Sudenytei už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Adrianai Spiridovič už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Aurimui Binderiui už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Brigitai Kiškovskajai už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Danielei Kruopytei už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Eimantui Navickui už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Ernestui Abramovui už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Kirilui Vinokurovui už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Lukrecijai Šiupinytei už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Lukui Krasauskui už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Margaritai Bartkevič už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Edvinui Šakaliui už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Orestui Maselskiui už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Šarūnui Jakubauskui už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Mindaugui Talalajevui už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Simui Vasilijavui už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Austėjai Jonauskaitei už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Kostui Snitko už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Linai Ramanauskaitei už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Brigitai Strojin už dalyvavimą veiksmų savaitėje „Nežadinkite iki pavasario“.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba įteikė padėkos raštą Vilniaus rajono Eitminiškių gimnazijos IVG klasės komandos atstovams ir nuoširdžiai sveikina dalyvavusius nacionaliniame konkurse „Skaidrumą kuriame kartu!“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Vilniaus r. Eitminiškių gimnazijos pedagogei Jūratei Juškienei už daugiakultūrio Lietuvos paveldo skleidimą, tolerancijos puoselėjimą ir aktyvų dalyvavimą festivalyje „Kultūrų ratas“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Vilniaus r. Eitminiškių gimnazijos pedagogei Lijanai Šulcaitei už daugiakultūrio Lietuvos paveldo skleidimą, tolerancijos puoselėjimą ir aktyvų dalyvavimą festivalyje „Kultūrų ratas“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Vilniaus r. Eitminiškių gimnazijos pedagogei Gražinai Montrimienei už daugiakultūrio Lietuvos paveldo skleidimą, tolerancijos puoselėjimą ir aktyvų dalyvavimą festivalyje „Kultūrų ratas“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Boreikai Aronui už aktyvų dalyvavimą festivalyje „Kultūrų ratas“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Gasperovič Arnoldui už aktyvų dalyvavimą festivalyje „Kultūrų ratas“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Godai Mindaugui už aktyvų dalyvavimą festivalyje „Kultūrų ratas“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Peskovoj Lukui už aktyvų dalyvavimą festivalyje „Kultūrų ratas“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Radavičiui Rapolui už aktyvų dalyvavimą festivalyje „Kultūrų ratas“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Kolesnikovaitei Anetai už aktyvų dalyvavimą festivalyje „Kultūrų ratas“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Marcinkevič Akvilei už aktyvų dalyvavimą festivalyje „Kultūrų ratas“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Paškevičiūtei Gretai už aktyvų dalyvavimą festivalyje „Kultūrų ratas“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Radavičiūtei Rūtai už aktyvų dalyvavimą festivalyje „Kultūrų ratas“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Urbanavičiūtei Kamilei už aktyvų dalyvavimą festivalyje „Kultūrų ratas“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įteikė padėkos raštą Žemaičiui Pijui už aktyvų dalyvavimą festivalyje „Kultūrų ratas“.

Tarptautinės olimpiados „Kings“ organizatoriai dėkoja, kad Eitminiškių gimnazija bendradarbiauja ir prisideda prie mokinius motyvuojančios aplinkos kūrimo bei skatina jų papildomą domėjimąsi mokomaisiais dalykais.

Tarptautinio matematikos konkurso KENGŪRA organizavimo komitetas dėkoja Eitminiškių gimnazijai už bendradarbiavimą organizuojant nuotoliniu būdu vykusį 2021 m. tarptautinį matematikos konkursą „Kengūra“.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the teacher from Gimnazija „Fran Galović“ Marina Tomac-Rojčević attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Gimnazija „Fran Galović“ Anja Rojčević attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Gimnazija „Fran Galović“ Bruno Dević attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Šolski center Velenje Eva Savina Potočnik attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the teacher from Šolski center Velenje Klavdija Jug attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Šolski center Velenje Lara Ostervuh attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Šolski center Velenje Lenart Frankovič attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Gimnazija Fran Galović Lovro Rod attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Šolski center Velenje Pia Mežnar attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the teacher from Šolski center Velenje Polonca Glojek attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the teacher from Gimnazija Fran Galović Zoran Pintarić attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Certificate of Attendance Živilė Krasauskienė, headmistress of the Eitminiškių gymnasium and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Šolski center Velenje Urška Grudnik attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Eitminiškės, Lithuania from 4 April to 8 April 2022.

Lietuvos verslo kolegija įteikė pažymėjimą Gustei Dabravolskaitei už dalyvavimą Lietuvos verslo kolegijos organizuotame renginyje – Profesijų viktorina. Dalyvio pažymėjimas suteikia 1 balą stojant į Lietuvos verslo kolegijos valstybės nefinansuojamą vietą.

Lietuvos verslo kolegija įteikė pažymėjimą Erikai Grumbinaitei už dalyvavimą Lietuvos verslo kolegijos organizuotame renginyje – Profesijų viktorina. Dalyvio pažymėjimas suteikia 1 balą stojant į Lietuvos verslo kolegijos valstybės nefinansuojamą vietą.

Lietuvos verslo kolegija įteikė pažymėjimą Beatai Seniucytei už dalyvavimą Lietuvos verslo kolegijos organizuotame renginyje – Profesijų viktorina. Dalyvio pažymėjimas suteikia 1 balą stojant į Lietuvos verslo kolegijos valstybės nefinansuojamą vietą.

Lietuvos verslo kolegija įteikė pažymėjimą Evelinai Gasperovič už dalyvavimą Lietuvos verslo kolegijos organizuotame renginyje – Profesijų viktorina. Dalyvio pažymėjimas suteikia 1 balą stojant į Lietuvos verslo kolegijos valstybės nefinansuojamą vietą.

Lietuvos verslo kolegija įteikė pažymėjimą Julijai Ramanauskaitei už dalyvavimą Lietuvos verslo kolegijos organizuotame renginyje – Profesijų viktorina. Dalyvio pažymėjimas suteikia 1 balą stojant į Lietuvos verslo kolegijos valstybės nefinansuojamą vietą.

Olympis pažymėjime pažymima, kad 38 mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokiniai 2021 m. lapkričio 1-30 d. dalyvavo Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2021 – Rudens sesija“ ir gavo 3 medalius, 80 diplomų ir 27 padėkas.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Jolita Kuncevičienė 2021 m. lapkričio 1-30 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Renata Česnytė 2021 m. lapkričio 1-30 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Kristina Pakultinytė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 4 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Kristina Pakultinytė 2021 m. lapkričio 1-30 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Certificate of Attendance Tommasa Basile, headmistress of the I.I.S. Isa Conti Eller Vainicher and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Eitminiskių gimnazija Patryk Belunski attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Lipari, Italy from 27 September to 1 October 2021.

Certificate of Attendance Tommasa Basile, headmistress of the I.I.S. Isa Conti Eller Vainicher and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Eitminiskių gimnazija Tadas Jodzko attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Lipari, Italy from 27 September to 1 October 2021.

Certificate of Attendance Tommasa Basile, headmistress of the I.I.S. Isa Conti Eller Vainicher and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Eitminiskių gimnazija Emilijus Abramovas attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Lipari, Italy from 27 September to 1 October 2021.

Certificate of Attendance Tommasa Basile, headmistress of the I.I.S. Isa Conti Eller Vainicher and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the teacher from Eitminiskių gimnazija Kristina Pakultinytė attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Lipari, Italy from 27 September to 1 October 2021.

Certificate of Attendance Tommasa Basile, headmistress of the I.I.S. Isa Conti Eller Vainicher and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the teacher from Eitminiskių gimnazija Ramunė Mučinienė attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of pupils) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Lipari, Italy from 27 September to 1 October 2021.

Certificate of Attendance Vjekoslav Robotic, headmaster of the Gimnazija „Fran Galovic“ Kiprivnica and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Eitminiskių gimnazija Kajus Rudokas attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of students) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Koprivnica, Croatia from 25 October to 29 October 2021.

Certificate of Attendance Vjekoslav Robotic, headmaster of the Gimnazija „Fran Galovic“ Kiprivnica and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Eitminiskių gimnazija Tomas Kalonas attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of students) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Koprivnica, Croatia from 25 October to 29 October 2021.

Certificate of Attendance Vjekoslav Robotic, headmaster of the Gimnazija „Fran Galovic“ Kiprivnica and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the student from Eitminiskių gimnazija Paulius Seniuc attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of students) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Koprivnica, Croatia from 25 October to 29 October 2021.

Certificate of Attendance Vjekoslav Robotic, headmaster of the Gimnazija „Fran Galovic“ Kiprivnica and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the teacher from Eitminiskių gimnazija Raimonda Liogytė attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of students) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Koprivnica, Croatia from 25 October to 29 October 2021.

Certificate of Attendance Vjekoslav Robotic, headmaster of the Gimnazija „Fran Galovic“ Kiprivnica and legal representative of the hosting organization, hereby certifies that the teacher from Eitminiskių gimnazija Renata Magilevičienė attended the learning/teaching/training activities (Short-term exchanges of groups of students) concerning the European programme ERASMUS+KA229 project „Connect-enjoy mountains&learning outdoors“ organised in Koprivnica, Croatia from 25 October to 29 October 2021.

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija įteikė diplomą Eitminiškių gimnazijos mokinei Viktorijai Maginskytei tapus nugalėtoja Tarptautinėje pradinių klasių mokinių dailės darbų parodoje-konkurse „Lietuva mano akimis“.

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija įteikė diplomą Eitminiškių gimnazijos mokinei Agnieškai Stefanovič tapus nugalėtoja Tarptautinėje pradinių klasių mokinių dailės darbų parodoje-konkurse „Lietuva mano akimis“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Paulai Levickaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Paulai Levickaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Paulai Levickaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Paulai Levickaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Vincentui Juzėnui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Austinai Pulkaunikaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Austinai Pulkaunikaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Austinai Pulkaunikaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Austinai Pulkaunikaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Emiliui Šneideriui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Emiliui Šneideriui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Emiliui Šneideriui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Jokūbui Januliui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Karolinai Snitko už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Karolinai Snitko už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Karolinai Snitko už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Karolinai Snitko už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Karoliui Snitko už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis III laipsnio diplomas įteiktas Karoliui Snitko už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Karoliui Snitko už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Karoliui Snitko už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informcinių technologijų konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Luknei Kazlauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Luknei Kazlauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis II laipsnio diplomas įteiktas Luknei Kazlauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Luknei Kazlauskaitei už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Ugniui Simonui Augūnui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis I laipsnio diplomas įteiktas Ugniui Simonui Augūnui už puikų rezultatą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija įteikė padėkos raštą Eitminiškių gimnazijos mokytojai Raimondai Liogytei už nugalėtojų paruošimą Tarptautinei pradinių klasių mokinių dailės darbų parodai-konkursui „Lietuva mano akimis“.

Plungės specialiojo ugdymo centras įteikė padėkos raštą Eglei Dzedziukevičienei už aktyvų dalyvavimą Respublikiniame Užgavėnių kaukių konkurse „MONA LIČYNA“.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“ įteikė padėkos raštą Renatai Laurinavičienei už aktyvų dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje „Lietuva mano lange“.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“ įteikė padėkos raštą Sandrai Ušinskaitei už aktyvų dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje „Lietuva mano lange“.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Renatai Laurinavičienei Vilniaus r. Nemenčinės krašto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualios fotografijų parodos „Tradicinė užgavėnių kaukė“.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Sandrai Ušinskaitei Vilniaus r. Nemenčinės krašto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualios fotografijų parodos „Tradicinė užgavėnių kaukė“.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Liepai Šeškevičiūtei Vilniaus r. Nemenčinės krašto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualios fotografijų parodos „Tradicinė užgavėnių kaukė“.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Auksei Ramaslauskaitei Vilniaus r. Nemenčinės krašto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualios fotografijų parodos „Tradicinė užgavėnių kaukė“.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Sofijai Janulytei Vilniaus r. Nemenčinės krašto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualios fotografijų parodos „Tradicinė užgavėnių kaukė“.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Aistei Vyzaitei Vilniaus r. Nemenčinės krašto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualios fotografijų parodos „Tradicinė užgavėnių kaukė“.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Austėjai Barinovaitei Vilniaus r. Nemenčinės krašto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualios fotografijų parodos „Tradicinė užgavėnių kaukė“.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Benediktui Selmistraičiui Vilniaus r. Nemenčinės krašto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualios fotografijų parodos „Tradicinė užgavėnių kaukė“.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Nikitai Strach Vilniaus r. Nemenčinės krašto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualios fotografijų parodos „Tradicinė užgavėnių kaukė“.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Faustinai Zubovaitei Vilniaus r. Nemenčinės krašto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualios fotografijų parodos „Tradicinė užgavėnių kaukė“.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Dianai Pašedo Vilniaus r. Nemenčinės krašto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualios fotografijų parodos „Tradicinė užgavėnių kaukė“.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Leonui Liaudanskui Vilniaus r. Nemenčinės krašto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualios fotografijų parodos „Tradicinė užgavėnių kaukė“.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Lukui Pacevičiui Vilniaus r. Nemenčinės krašto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualios fotografijų parodos „Tradicinė užgavėnių kaukė“.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Martynui Baniūnui Vilniaus r. Nemenčinės krašto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualios fotografijų parodos „Tradicinė užgavėnių kaukė“.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Herkui Sviklui Vilniaus r. Nemenčinės krašto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualios fotografijų parodos „Tradicinė užgavėnių kaukė“.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyrius įteikė padėkos raštą Kajui Burduliui Vilniaus r. Nemenčinės krašto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualios fotografijų parodos „Tradicinė užgavėnių kaukė“.

Buivydiškių pagrindinė mokykla įteikė padėkos raštą Eglei Dzedziukevičienei uždalyvavimą respublikinio ikimokyklinio ir riešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „STEAM ATRADIMAI MUZIKINĖJE VEIKLOJE“.

Panevėžio lopšelis-darželis „Vyturėlis“ įteikė padėkos raštą Sandrai Ušinskaitei už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų projekte „Advento vainikas“.

Panevėžio lopšelis-darželis „Vyturėlis“ įteikė padėkos raštą Renatai Laurinavičienei už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų projekte „Advento vainikas“.

Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“ įteikė padėkos raštą Dianai Pašedo už dalyvavimą Respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų parodoje „STEBUKLINGAS KALĖDINIS MAIŠELIS“.

Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“ įteikė padėkos raštą Martynui Baniūnui už dalyvavimą Respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų parodoje „STEBUKLINGAS KALĖDINIS MAIŠELIS“.

Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“ įteikė padėkos raštą Kajui Burduliui už dalyvavimą Respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų parodoje „STEBUKLINGAS KALĖDINIS MAIŠELIS“.

Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“ įteikė padėkos raštą Faustinai Zubovaitei už dalyvavimą Respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų parodoje „STEBUKLINGAS KALĖDINIS MAIŠELIS“.

Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“ įteikė padėkos raštą Sofijai Poderytei už dalyvavimą Respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų parodoje „STEBUKLINGAS KALĖDINIS MAIŠELIS“.

Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“ įteikė padėkos raštą Liepai Šeškevičiūtei už dalyvavimą Respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų parodoje „STEBUKLINGAS KALĖDINIS MAIŠELIS“.

Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“ įteikė padėkos raštą Austėjai Barinovaitei už dalyvavimą Respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų parodoje „STEBUKLINGAS KALĖDINIS MAIŠELIS“.

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija įteikė padėkos raštą Eglei Dzedziukevičienei ir dėkoja už Tarptautinės tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios minėjimo organizavimą savo bendruomenėje. Džiaugiamės, kad perduodate žinią jaunajai kartai apie pakantumą, toleranciją ir kito supratimą.

Buivydiškių pagrindinė mokykla įteikė padėkos raštą Eglei Dzedziukevičienei už puikų mokinės parengimą regioninių mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo nuotolinio meninio skaitymo konkursui „Čiulbantis ulbantis žodis“.

Tarptautinio matematikos konkurso KENGŪRA organizavimo komitetas dėkoja Eitminiškių gimnazijai Ažulaukės pradinio ugdymo skyriui už bendradarbiavimą organizuojant nuotoliniu būdu vykusį 2021 m. tarptautinį matematikos konkursą „Kengūra“.

Olympis įteikė padėkos raštą Einorui Kašalynui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Einorui Kašalynui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Vincentui Juzėnui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Vincentui Juzėnui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Vincentui Juzėnui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Emiliui Šneideriui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Jokūbui Januliui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Jokūbui Januliui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Jokūbui Januliui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Sauliui Jasaičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis įteikė padėkos raštą Sauliui Jasaičiui už dalyvavimą Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“ įteikė padėkos raštą Eglei Dzedziukevičienei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtualioje parodoje „Žiedelis Lietuvai“ skirtoje Vasario 16-osios – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Eitminiškių gimnazija įteikė padėkos raštą Svetlanai Voitiulevič už atsakingumą ir rūpestingumą puoselėjant gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus gerbūvį.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Raimonda Liogytė 2021 m. lapkričio 1-30 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2021 – Rudens sesija“.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Raimonda Liogytė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 diplomą.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Aušra Razgūnienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame matematikos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 4 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Aušra Razgūnienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 5 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Aušra Razgūnienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 5 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Aušra Razgūnienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame biologijos ir pasaulio pažinimo konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 7 diplomus.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Ana Palcevienė paruošė dalyvavimui Tarptautiniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“ Eitminiškių gimnazijos mokinius, gavusius 1 medalį ir 1 diplomą.

Olympis pažymėjime pažymima, kad Aušra Razgūnienė 2021 m. lapkričio 1-30 d. organizavo mokymo įstaigos Eitminiškių gimnazija mokinių dalyvavimą Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2021 – Rudens sesija“.