Eitminiskiu-gimnazija-back

Vizija, misija

Vizija.

Eitminiškių gimnazija –bendradarbiaujanti, profesionali, besitobulinanti, vykdanti pozityvius švietimo pokyčius, suteikianti galimybę visiems įgyti kokybišką išsilavinimą ir dalyvaujanti Lietuvos visuomeniniame gyvenime.

Misija.

Eitminiškių gimnazijos misija –įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, užtikrinti šiuolaikišką, kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą. Ugdyti atvirą, kūrybingą, savarankišką, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės siekiantį žmogų, atsakingai kuriantį savo, valstybės ir pasaulio ateitį

Skip to content