Eitminiskiu-gimnazija-back

Projektinė veikla

Eitminiškių gimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

 • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
 • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

KULTURELLE UND DEMOKRATISCHE ERFAHRUNGEN“ PAGAL ERASMUS+ PROGRAMĄ

Projekto vykdymo metai: 2019-2021

Projekto partneriai:

Vokietija – Aldegrever-Gymnasium, Soest

Lietuva – Eitminiškių gimnazija, Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Vilniaus r.

Italija – Istituto di istruzione superiore „Giacomo Leopardi“, San Benedetto Del Tronto

Graikija – General High School of Chrysoupolis, CHRYSOUPOLI KAVALAS

Projekto uždaviniai:

 • Plėtoti kultūrinį, istorinį ir politinį sąmoningumą.
 • Lavinti IKT  raštingumą, kritinį mąstymą.
 • Gilinti užsienio kalbos įgūdžius.
 • Ugdyti komunikavimo, socialines, pažinimo kompetencijas.

Projekto tikslas:

Mokiniai, tyrinėdami pasirinktas mokymosi vietas arba netradicines mokymosi aplinkas gilinsis į dalyvaujančių šalių kultūros ir istorijos paveldą. Pagrindinį dėmesį skirs istorinio, kultūrinio, politinio konteksto analizei, politinio sąmoningumo plėtojimui, bendravimo, bendradarbiavimo ir skaitmeninių medijų naudojimo įgūdžių lavinimui

SUSITIKIMAS VOKIETIJOJE

Projekto partnerių pirmojo susitikimo tema: Nacionalsocialistinio teroro aukų atminimas ir minėjimas – Wewelsburgo memorialas 1933-1945 m. Susitikimo metu mokiniai aktyviai nagrinėjo SS istoriją, aukų ir nusikaltimus vykdžiusių SS karininkų gyvenimus. Pasibaigus bendrai pažintinei ekskursijai po Wewelsburgo memorialą, mokiniai buvo suskirstyti į grupes, kurios gavo komandines užduotis. Atsakymus į klausimus mokiniai ieškojo savarankiškai nagrinėdami muziejaus eksponatų medžiagą. Sukaupta ir susisteminta informacija pateikta bei aptarta vokiečių – anglų kalbomis vykusiose istorijos pamokose. Remiantis rezultatais parengta medžiaga, kurią kiekvienas iš projekto partnerių pristatė savo mokyklos bendruomenei

PROJEKTAS „CONNECT-ENJOY MOUNTAINS & LEARNING  OUTDOORS“ PAGAL ERASMUS+ PROGRAMĄ

Projekto vykdymo metai: 2019-2021

Projekto partneriai:

Italija – IIS Isa Conti Eller Vainicher, Lipari

Lietuva – Eitminiškių gimnazija, Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Vilniaus r.

Kroatija – Gimnazija Fran Galovic Koprivnica, Koprivnica

Slovėnija – Solski center Velenje, Velenje

Turkija – NAZILLI SOSYAL BILIMLER LISESI, Nazilli

Projekto uždaviniai:

 • Mokymasis netradicinėse erdvėse.
 • Patyriminis mokymasis, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų lavinimas.
 • Gerosios patirties sklaida gamtamoksliniame ugdyme.
 • Kūrybiškumo ugdymas daugiakultūrinėje aplinkoje.
 • Sveikos gyvensenos puoselėjimas.

Projekto tikslas:

Įsitraukti į kultūrų dialogą, skatinti ir dalytis informacija, žiniomis apie savo valstybę, akcentuojant kalnus, aukštumas ar kitą aplinkos reljefą. Plėtoti supratimą apie darnaus vystymosi kaimo vietovėse poreikį ir tolerancijos sklaidą tarp skirtingų kultūrų bei bendruomenių. Siekiame, kad mūsų mokiniai sustiprintų savo kūrybiškumą daugiakultūrėje aplinkoje ir įgydami naujų įgūdžių bei žinių, kurdami mokomąją medžiagą, planuotų renginius, tobulintų gebėjimą dirbti komandoje