Eitminiskiu-gimnazija-back

Vadovai

DIREKTORĖ

Živilė Krasauskienė

Telefonas: (8 5) 255 5434

El. paštas: zivile.krasauskiene@eitminiskiugimnazija.lt

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Renata Magilevičienė

Telefonas: (8 5) 255 5434

El. paštas: renata.magileviciene@eitminiskiugimnazija.lt

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS

Rūta Janulienė

Telefonas: (8 5) 2438922

El. paštas: ruta.januliene@eitminiskiugimnazija.lt

UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIO SKYRIAUS VEDĖJA

Raimonda Liogytė

El. paštas: raimonda.liogyte@eitminiskiugimnazija.lt

RAŠTINĖS VEDĖJA

Liucija Vareikaitė

Telefonas: (8 5) 255 5434

El. paštas: liucija.vareikaite@eitminiskiugimnazija.lt

Skip to content