Eitminiskiu-gimnazija-back

BIBLIOTEKA IR SKAITYKLA

Daug išmoksi iš mokytojų, daug išmoksi iš žmonių, bet daugiausiai – iš knygų. M. Gandis.

Gimnazijos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, visapusiškai tenkinantis gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujantis ugdymo procese, sudarantis sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekos vizija – tapti moderniu ir šiuolaikišku informacijos centru, padedančiu realizuoti gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius bei kurti paslaugios bibliotekos įvaizdį.

Bibliotekos struktūra:

· abonementas

· vadovėlių saugykla

· skaitykla (14 darbo vietų skaitytojams, iš jų 6 kompiuterizuotos)

Bibliotekos teikiamos paslaugos:

· skaitytojų mokymas naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir kitomis informacinėmis priemonėmis;

· konsultacijos ieškant informacijos, atsakymai į užklausas;

· mokinių aprūpinimas vadovėliais, mokymo priemonėmis bei grožine literatūra;

· profesinio informavimo paslaugos interneto technologijų priemonėmis;

· parodų ir renginių organizavimas;

· kopijavimo ir spausdinimo paslaugos;

· naudojimasis internetu.

Teikiamomis paslaugomis naudojasi visa gimnazijos bendruomenė: administracija, mokytojai, mokiniai.

Bibliotekos darbo laikas:

I – V 7.30 – 15.30

Bibliotekoje dirba: bibliotekininkė Renata Butkevičienė,

el. paštas: renata.butkeviciene@eitminiskiugimnazija.lt

Skip to content