Eitminiskiu-gimnazija-back

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą mokykloje atsakinga:

Liucija Vareikaitė, raštinės vedėja, el.p. liucija.vareikaite@eitminiskiugimnazija.lt, tel. 852555434, adresas: Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., 15131 Vilniaus r. sav.

Pareigybių, į kurias pretenduojant kreipiamasi į STT dėl informacijos pateikimo apie asmenį, sąrašas:

 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 • Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
 • Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas;
 • Vyriausiasis buhalteris;
 • Raštinės vedėjas.

Pareigų, kurias einant privalu deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 • Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
 • Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas;
 • Vyriausiasis buhalteris;
 • Viešųjų pirkimų komisijos nariai ir asmenys, atliekantys viešuosius pirkimus.

Informacija

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

2021 m. – negautas nei vienas pranešimas.

2022 m. – negautas nei vienas pranešimas.

2023 m. – negautas nei vienas pranešimas.

Eitminiškių gimnazijoje vadovaujamasi antikorupcinio elgesio normomis ir taisyklėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politikos 5 priede.

Eitminiškių gimnazijoje patvirtinta Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Eitminiškių gimnazijoje tvarkos aprašas

Daugiau informacijos antikorupcine tema

Skip to content