Eitminiskiu-gimnazija-back

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą mokykloje atsakinga:

Liucija Vareikaitė, raštinės vedėja, el.p. liucija.vareikaite@eitminiskiugimnazija.lt, tel. 852555434, adresas: Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., 15131 Vilniaus r. sav.

Pareigybių, į kurias pretenduojant kreipiamasi į STT dėl informacijos pateikimo apie asmenį, sąrašas:

  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
  • Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas;
  • Vyriausiasis buhalteris.

Pareigų, kurias einant privalu deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

  • Direktorius;
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
  • Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas;
  • Vyriausiasis buhalteris;
  • Viešųjų pirkimų komisijos nariai ir asmenys, atliekantys viešuosius pirkimus.

Informacija

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

2021 m. – negautas nei vienas pranešimas.

Eitminiškių gimnazijos darbuotojai vadovaujasi mokyklos steigėjo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytomis antikorupcinio elgesio taisyklėmis.

Daugiau informacijos antikorupcine tema