Eitminiskiu-gimnazija-back

Veikos kokybės įsivertinimo darbo grupė

2019 metai

Gimnazijos bendruomenė remdamasi gimnazijos Įsivertinimo darbo grupės pasiūlymais tobulino šias sritis: „Rezultatai“, „Ugdymasis ir mokinių patirtys“, “Santykiai ir mokinių savijauta”.

2019 metais  pasirinkome tobulinimui ir detalesnei analizei sritį „Lyderystė ir vadyba“.

2020 metai

2020 metais  pasirinkome tobulinimui ir detalesnei analizei sritį „Santykiai ir mokinių savijauta“  ir  „Optimalumas“.